Thumbnail pagina

Golf Kompas Duurzaamheid en GEO label

Untitled design 5 min

Erkenning voor golfterreinen

Vanaf onze oprichting werd steeds veel aandacht geschonken aan de milieuproblematiek. Daarom ook dat, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu werd opgericht.

Het programma ‘Golf & Milieu’ laat toe dat de golfclubs hun respect voor milieu aantonen. Het programma kan zowel door bestaande golfterreinen als door geplande terreinen (met hun specifieke eisen en label) gevolgd worden.

Het Golf & Milieu Programma bestaat uit twee stappen.

Kleurenwiel route2030

Stap 1: Golf Kompas Duurzaamheid

In samenwerking met het studiebureau 'Route 2030' heeft GV een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Daaruit bleek dat de ganse sector en vooral de Clubs nu al veel doen rond duurzaamheid, zonder er bij stil te staan. Om dit te bundelen, om te inspireren en motiveren hebben we een laagdrempelig kompas ontwikkeld. Het internationale GEO label met haar On Course platform wordt hierbij geïntegreerd. Het kompas geeft inzicht in wat duurzaamheid allemaal kan betekenen en waar de clubs het verschil kunnen maken. Het kompas legt niets op maar geeft richting zodat clubs zelf, binnen hun eigen context en volgens hun eigen niveau aan de slag kunnen.

Nadat een club de inspiratiesessie volgde stelt ze doelstellingen op in 5 ‘Golf Goals’ (*)

Wanneer de club 5 bijkomende doelstellingen opstelt in 5 andere ‘Golf Goals’ verdienen ze 2 sterren (**).

Voorzie je doelstellingen zodat je als club de 17 Golf Goals omarmt krijg je de drie sterren. (***).

Geo website

Stap 2: On Course ism GEO

Nadat de club met het kompas aan de slag is gegaan kan ze haar milieuaanpak technisch uitwerken via het online management platform 'On Course' van Golf Environment Organisation.

Hierbij kan de club het Internationaal gerenommeerde label GEO behalen.

Sustainable Golf | OnCourse (getoncourse.golf)

Ook hier is een onafhankelijke audit om tot het certificaat te komen.