Thumbnail pagina

Het milieulabel voor golfterreinen

Untitled design 5 min

Milieu-erkenning voor golfterreinen

Vanaf de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf werd steeds veel aandacht geschonken aan de milieuproblematiek. Daarom ook dat, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu werd opgericht binnen de VVG.

De commissie besloot om een milieulabel ‘ecogolf’ voor golfclubs te lanceren. Het resultaat van dit werk bent u nu aan het lezen en heeft de naam ‘Golf&Milieu’ meegekregen.

Het programma ‘Golf & Milieu’ laat toe dat de golfclubs hun respect voor milieu aantonen. Het programma kan zowel door bestaande golfterreinen als door geplande terreinen (met hun specifieke eisen en label) gevolgd worden.

De criteria zijn opgesteld onder de vorm van een checklist die de clubs in staat moeten stellen om hun inspanningen op het vlak van milieu te meten en aan te tonen.

Het Golf & Milieu Programma bestaat uit twee stappen.

Stap 1: Milieu wegwijs

We hebben alle geldende milieuwetgeving opgelijst in de Milieuchecklist (Deel 1 ) van ‘Milieuwegwijs Golf’. Voldoet de club aan alle wetgevingen dan ontvangt ze het ‘Milieuwegwijs-Certificaat’.

De Milieuchecklist is onderverdeeld in volgende hoofdstukken:

  • Afval
  • Bodem
  • Milieuvergunning- en voorwaarden

Om te helpen geeft de Milieuwegwijs in (Deel 2) meer uitleg over de wetgevingen en de te ondernemen acties. Tot slot treft de club er belangrijke ‘good practices’ aan die nuttig zijn bij een duurzame exploitatie van de golfclub.

Elke VVG club op weg naar het MILIEUWEGWIJS Certificaat!
De VVG clubs krijgen een gratis onafhankelijke audit aangeboden door de VVG.

Stap 2: GEO

Wanneer de club haar milieuaanpak wenst uit te breiden van het wettelijke tot een volledig milieubeleidsplan waarin u aantoont alle aspecten (landschap, natuur, onderhoud van de baan,…) milieubewust en duurzaam aan te pakken in een actieplan.

Om hiervoor een label te ontvangen werkt VVG samen met het internationale programma Golf Environment Organization en volgt de club de stappen op www.golfenvironment.org (registratie – on course- audit) om tot het GEO certificaat te komen. Ook hier is een onafhankelijke audit om tot het certificaat te komen.

Meer info: info@golfvlaanderen.be

Milieuwegwijs is opgemaakt door:

ECOGRID BVBA
www.ecogrid.be

Met dank aan:

De voltallige VVG-Commissie Ruimtelijke Ordening en