Thumbnail pagina

Raad van bestuur

Untitled design 3 min
Raad van bestuur

De Algemene Vergadering

Zoals opgenomen in de statuten van Golf Vlaanderen heeft de Algemene Vergadering volgende taken (Klik hier).

Het organogram van GV ziet er volgt uit:

Organogram def

Samenstelling Raad van Bestuur Golf Vlaanderen (na AV 2021)

Voorzitter: Emmanuel Rombouts
Ondervoorzitter: Nathalie Kadic
Penningmeester: Francis Meert
Secretaris: Marc Verneirt (Secretaris-Generaal)

Vorige mandaten en functie Club 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 start en einddatum huidig mandaat
Jaak Pieters Geen Millennium Golf V * * * HV * * 24 maart 2021 - 24 maart 2025
Emmanuel Rombouts Geen R. Antwerp GC V * * * HV (VZ) * * 24 maart 2021 - 24 maart 2025
Francis Meert Geen R. Latem GC V (PM) * * * HV * * 24 maart 2021 - 24 maart 2025
Stephan De Sterck Geen Golf Puyenbroeck V * * * HV * * 24 maart 2021 - 24 maart 2025
Nathalie Kadic -Nyssen Geen Rinkven V * * (OVZ) * HV 22 maart 2023- 22 maart 2027
Paul Van den Eynde Geen R. Keerbergen V * * 24 maart 2021 - 24 maart 2025
Christophe Bielen Geen GC Hasselt V * * 24 maart 2021 - 24 maart 2025
Piet Vandenbussche 2009-2016 Ternesse V * * 24 maart 2021 - 24 maart 2025
Nienke Vink Geen Lilse Golf & Country C 22 maart 2023 - 22 maart 2027
  • VZ = Voorzitter - OVZ= ondervoorzitter - PM= Penningmeester
    Golf Vlaanderen vertegenwoordigers bij KBGF (vanaf 15/03/2017)
  • V = Verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)
  • C = Gecoöpteerd

GV Vertegenwoordigers binnen de Raad van bestuur KBGF

Naam Vorige mandaten KBGF Leeftijd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 start en einddatum huidig mandaat
Emmanuel Rombouts Geen R. Antwerp GC V (VZ) * * * HV (OVZ) * * 24 maart 2021-24 maart 2025
Piet Vandenbussche Geen Ternesse G&CC V * * * HV * * 24 maart 2021-24 maart 2025
Nathalie Kadic-Nyssen Geen Rinkven V * * 24 maart 2021-24 maart 2025
Benoit Levecq 1999-2007 Royal Limburg V * * 24 maart 2021-24 maart 2025