Thumbnail pagina

Raad van bestuur

Untitled design 3 min
Raad van bestuur

De Algemene Vergadering

Zoals opgenomen in de statuten van Golf Vlaanderen heeft de Algemene Vergadering volgende taken (Klik hier).

Samenstelling Raad van Bestuur Golf Vlaanderen (na AV 2021)

Voorzitter: Emmanuel Rombouts
Ondervoorzitter: Nathalie Kadic
Penningmeester: Francis Meert
Secretaris: Marc Verneirt (Secretaris-Generaal)

Vorige mandaten en functie Club 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaak Pieters Geen Millennium Golf V * * * HV * *
Emmanuel Rombouts Geen R. Antwerp GC V * * * HV (VZ) * *
Francis Meert Geen R. Latem GC V (PM) * * * HV * *
Stephan De Sterck Geen Golf Puyenbroeck V * * * HV * *
Nathalie Kadic -Nyssen Geen Rinkven V * * (OVZ) * HV
Paul Van den Eynde Geen Keerbergen V * *
Christophe Bielen Geen Fl. Nippon Hasselt V * *
Piet Vandenbussche 2009-2016 Ternesse V * *
Nienke Vink Geen Lilse Golf & Country C
  • VZ = Voorzitter - OVZ= ondervoorzitter - PM= Penningmeester
    Golf Vlaanderen vertegenwoordigers bij KBGF (vanaf 15/03/2017)
  • V = Verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)
  • C = Gecoöpteerd

GV Vertegenwoordigers binnen de Raad van bestuur KBGF

Naam Vorige mandaten KBGF Leeftijd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Emmanuel Rombouts Geen R. Antwerp GC V (VZ) * * * HV (OVZ) * *
Piet Vandenbussche Geen Ternesse G&CC V * * * HV * *
Nathalie Kadic-Nyssen Geen Rinkven V * *
Benoit Levecq 2001-2007 Royal Limburg V * *