Thumbnail pagina

Golfclub & verzekering

Untitled design 6 min

De gouden regels over de golfverzekering

Alle houders van een federale kaart zijn verzekerd via de AXA-golfpolis van Golf Vlaanderen. Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen volgens de algemene en specifieke voorwaarden.

Wanneer ben je verzekerd?

De speler kwetst zich door een kwalijke val, krijgt een bal of stok tegen het lichaam of de bal vliegt buiten het terrein en raakt een auto op de openbare weg of een huis…. Geen zorgen… via uw federale licentie zorgt uw homeclub en GV voor de gevolgen.

De verzekering is geldig op een officieel terrein in België en in het buitenland d.w.z. op elke erkende golfclub door de golffederatie lid van de International Golf Federation.

Golfers moeten een federatiekaart (startpas of federatiekaart) bezitten om te kunnen genieten van de golfpolis. Publiek (bv. zoontje of kleinkind) dat meeloopt is als slachtoffer gedekt wanneer hij/zij vooraf aangemeld heeft bij het secretariaat.

Op de driving range en practice: iedereen is verzekerd wanneer het binnen de eerste maand van de sportbeoefening betreft; daarna alleen via een geldige federatiekaart. Vandaar het belang van een federatiekaart (of Startpas in het geval van een beginner).

Hoe gebeurt de aangifte?

Een aangifte gebeurt steeds door de bevoegde persoon van het secretariaat van uw home club. Aanvragen verstuurd door de speler worden niet aanvaard.

Gebeurde het ongeval tijdens een greenfeeronde?

Vraag dan aan de club waar u speelde een bewijs of zgn. vaststelling (dit geldt zowel voor binnen- als buitenland). Uw homeclub doet aangifte en moet steeds over een medisch attest beschikken.

Ga dus, indien u een ongeval heeft, direct naar uw huisarts. De tijdspanne tussen het ongeval en een bezoek aan de arts moet zo kort mogelijk zijn (max. 3 dagen).

Het is van groot belang dat de procedure gevolgd wordt: aangifte via het secretariaat van uw homeclub, het aangifteformulier volledig ingevuld (medische attest + de gegevens van de familiale polis)

Schakel, naast de golfpolis, ook steeds de familiale polis in van de veroorzaker. Zo bent u het best gedekt.

Wat is niet gedekt?

  • Auto’s op de parking van de club zijn niet gedekt via de golfpolis.
  • Schade aan goederen van de club zijn niet gedekt door de golfpolis. Eventueel wel door de clubverzekering of de eigen familiale verzekering. Dwz: buggy’s zijn uitgesloten.
  • Schade aan persoonlijke voorwerpen zijn ook niet gedekt. (brillen, kledij, golfmateriaal,…)
  • Schade aan de clubgebouwen en hun inhoud, schade voortkomend uit de uitbating van de club, zijn niet gedekt (via clubverzekering - B.A. uitbating). De polis is een polis aan derden, geen clubpolis.
  • De verzekering vervalt wanneer er sprake is van alcoholmisbruik.

Vrijstelling

In het kader van de terugbetaling van de medische kosten ingevolge een verzekerd lichamelijk ongeval is er wel een vrijstelling van 25 EUR per ongeval.

Hoe aangifte doen >

Download hier de golfpolis