Thumbnail pagina

Golfclub & verzekering

Untitled design 6 min
Golfclub & verzekering

Oops, een golfongeval? Wat nu?

1. Een aangifte gebeurt steeds door de bevoegde persoon van het secretariaat van uw home club. Aanvragen verstuurd door de speler zelf worden niet aanvaard.

2. Gebeurde het ongeval tijdens een greenfee ronde? Vraag dan aan de club waar u speelde een bewijs of zgn. vaststelling (dit geldt zowel voor binnen- als buitenland). Uw homeclub doet aangifte.

3. Er moet steeds een medisch attest bijgevoegd worden. Ga dus, indien u een ongeval heeft, direct naar uw huisarts. De tijdspanne tussen het ongeval en een bezoek aan de arts moet zo kort mogelijk zijn (max. 3 dagen).

4. Het is van groot belang dat de gegevens van de familiale polis opgenomen worden want enkel dan is, bij een BA, de volledige vrijstelling ook verzekerd. In het kader van de terugbetaling van medische kosten ingevolge een verzekerd lichamelijk ongeval is er wel een vrijstelling van 25 EUR per ongeval.

Wanneer ben je verzekerd?

Alle houders van een GV-federale kaart zijn verzekerd via de AXA-golfpolis van Golf Vlaanderen. Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen volgens de algemene en specifieke voorwaarden.

De speler kwetst zich door een kwalijke val, krijgt een bal of stok tegen het lichaam of de bal vliegt buiten het terrein en raakt een auto op de openbare weg of een huis… Geen zorgen… via uw federale licentie zorgt uw homeclub en GV voor de gevolgen.

De verzekering is geldig op een officieel terrein in België en in het buitenland d.w.z. op elke erkende golfclub door de golffederatie lid van de International Golf Federation. Golfers moeten een federatiekaart (startpas of federatiekaart) bezitten om te kunnen genieten van de golfpolis.

Publiek (bv. zoontje of kleinkind) dat meeloopt, is als slachtoffer gedekt wanneer hij/zij vooraf aangemeld heeft bij het secretariaat. Bewijs van registratie moet door de club kunnen voorgelegd worden.

Op de driving range en andere oefenfaciliteiten: iedereen is verzekerd wanneer het binnen de eerste maand van de sportbeoefening betreft; daarna alleen via een geldige federatiekaart. Vandaar het belang van een federatiekaart (of Startpas in het geval van een beginner).

Wat is niet gedekt?

 • De parking van de club is niet gedekt via de golfpolis.
 • Schade aan goederen van de club zijn niet gedekt door de golfpolis. Eventueel wel door de clubverzekering of de eigen familiale verzekering.
 • Buggy’s zijn uitgesloten.
 • Schade aan persoonlijke voorwerpen zijn ook niet gedekt. (brillen, kledij, golfmateriaal, …)
 • Schade aan de clubgebouwen en hun inhoud, schade voortkomend uit de uitbating van de club, zijn niet gedekt (via clubverzekering - B.A. uitbating). De polis is een polis aan derden, geen clubpolis.
 • Schade aan gebouwen langs het golfterrein die aangifte doen van schade, maar de dader is onbekend dienen verzekerd te worden door de BA van de club en vallen niet onder de golfpolis.
 • De verzekering vervalt wanneer er sprake is van alcoholmisbruik.

Samengevat: hoe aangifte doen voor een ongeval?

Wat moet je doen als speler?

 • Ga binnen de 3 dagen naar een arts voor een medisch onderzoek en attest.
 • Neem, zo snel mogelijk, contact met je homeclub. Zij hebben alle formulieren en doen de aangifte.
  Gebeurde het ongeval op een andere club dan je homeclub? Dan dien je een vaststelling van ongeval (ingevuld door de club waar je op bezoek was) in te dienen bij je homeclub.
 • De homeclub doet al het nodig via Golf Vlaanderen. Rechtstreeks contact nemen met AXA of Golf Vlaanderen is niet nodig, jouw homeclub doet het nodige.

Wat moet de club doen?

Er zijn 3 mogelijkheden:

A) Een Lichamelijk Ongeval (LO) van een eigen lid (op de homeclub of elders gebeurt)

   De club vult het aangifteformulier in (zeker ook familiale verzekering melden). De club voegt het medisch attest toe van het slachtoffer. Zij voegt de vaststelling van de andere club toe als uw lid aan het greenfeeën was. De club stuurt deze door aan golfvlaanderen.be en geef een kopie mee aan het slachtoffer

   B) Een ongeval Burgerlijke Aansprakelijkheid aan derden met betrekking tot beoefening van golf op uw club.

   De club vult het aangifteformulier (zeker ook familiale verzekering melden) in samen met het slachtoffer (een derde). De club stuurt deze door aan golfvlaanderen.be en geef een kopie mee aan het slachtoffer

   C) Een greenfeespeler met LO op jouw club


   De club maakt een ‘vaststelling ongeval greenfeespeler’ op en geeft dit mee met de greenfeespeler (=het slachtoffer). Hij of zij moet dit aan de homeclub overhandigen en de homeclub zal de aangifte doen.

   Download hier de golfpolis