Thumbnail pagina

Trainer B golf - PGA Coach

20190114 104431

Wat houdt de opleiding Trainer B Golf - PGA Coach in?

De opleiding Trainer B golf (PGA Coach) valt onder de bevoegdheid van de GV en de VTS (Vlaamse Trainersschool) i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding tot Trainer B golf wordt volgens het opleidingsstramien van de Vlaamse Trainersschool gegeven en focust zich op les geven & coachen op nationaal niveau. Trainer B Golf - PGA Coach is een vervolgopleiding op de initiator Golf opleiding.

Begin 2023 start de volgende opleiding.

Toelatingsvoorwaarde Trainer B Golf - PGA Coach

De kandidaat moet

 • In het bezit zijn van het diploma Initiator Golf of er mee gelijkgesteld zijn
 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start;
 • Geslaagd zijn voor de ‘Playing Ability Test’ (meer info klik hier) of hiervoor vrijgesteld zijn
  (vrijstelling indien handicap < 4,5 is geweest in 12 maanden voorafgaand aan opleiding)
 • Geslaagd zijn voor de basismodule 1 Algemeen gedeelte Instructeur B + Trainer B. Deze module wordt sporttakoverschrijdend georganiseerd door de VTS.

Vind een Basismodule Algemeen gedeelte bij de VTS

Dit toelatingsvoorwaarden voor opleiding in 2023 moeten nog officieel bevestigd worden. Dit zal bekend gemaakt worden eind juni 2022

    Programma Trainer B Golf - PGA Coach

    Het opleidingsstramien met inhoud - vakken - uren vind je terug onder documenten.

    Het sportspecifiek gedeelte bestaat uit:

    • theorie- en praktijklessen: 185 uren.
    • stage: 125 uren

    Kostprijs: +- 1000 euro

    De opleiding is momenteel gestart in januari 2021, de volgende opleiding start begin 2023.

    De lessen vinden voornamelijk plaats op maandag of dinsdag overdag. Tijdens de zomermaanden vinden geen lessen plaats.

    • Locatie Theorielessen: Golf Vlaanderen Bureau + Golfclub Keerbergen + Golfclub Beveren
    • Locatie Praktijklessen: Golfclub Keerbergen + Golfclub Beveren

     Meer informatie

     Wil je graag meer informatie neem contact op met y.vanherp@golfvlaanderen.be of ingrid.hermans@sport.vlaanderen