Thumbnail pagina

Groepsles, de les van de toekomst

Het eerste recept uit onze Visie 2025 is een recept over groepslessen.

Uit onze Gosta spelersbevraging kwam namelijk de nood aan groepslessen duidelijk naar voor. Groepslessen zijn een manier om mensen te activeren en sociaal te verbinden. Vaak zijn leden stilgevallen om les te nemen en kan je ze hiermee terug binden aan de club en het sociaal gebeuren.

Beginners starten nu al vaak met golf in groepslessen zodat ze elkaar kunnen motiveren en andere starters leren kennen. Top voor de sociale verbinding. Maar na afloop van hun startpakket is er te vaak een gebrek aan een groepsaanbod voor opvolgingslessen. Mensen lopen alleen rond op de club, vinden hun weg nog niet helemaal en haken af. Dit kan je ook zien in de drop out cijfers die het hoogst zijn in de eerste 2 jaar. Een aanbod voorzien voor na het starterspakket is dus zeer belangrijk. De starter heeft immers niet de gewoonte om één-op-één les te nemen en kent ook vaak de voordelen ervan niet. Wij zien groepslessen ook als een kans om de interesse in een individueel vervolg te doen ontstaan.

Onze tips?

Stel een lessenreeksen samen voor groepjes: bv. 5 lessen short game. Een groepsles is de beste reclame om daarna individuele lessen te boeken. Belangrijk! Een groepsles is geen individuele les in groep. Vermijd dat iedereen hetzelfde doet en het uur les opsplitst in 6 delen/personen. Maak van een groepsles een heuse groepstraining bv. in verschillende stations met een competitief element of een doorschuifsysteem.

Maak hierbij gebruik van de opleidingsvisie, een instrument die elke golfles onbewust zou moeten doorlopen en die de lesgever helpt om de lessen inspirerend en leuk voor iedereen te maken. Ontdek de opleidingsvisie hier!