Thumbnail pagina

Golf in Vlaanderen en België groeit

Groei Golf Vlaanderen

Golf Vlaanderen heeft 2019 afgesloten met 40.904 spelers verdeeld over de 55 clubs. Een groei van 2.2 %.

Samen met de 25.396 AFgolf-spelers brengt dit het totaal op 66.300 spelers in België (+1.9%).

Voor Golf Vlaanderen betekent dit opnieuw een mooie groei die er enerzijds komt na een sterke Start to Golf-campagne maar ook dankzij het werk van alle GV-clubs. Zij zetten immers mee in op een betere doorstroming ‘van lead tot lid’.

Na een eerste analyse zien we dat de 18 holes banen stabiel zijn qua aantal leden en dat de groei vooral terug te vinden is bij de clubs met flexibele lidmaatschappen en kleinere infrastructuren.

Is er alleen maar goed nieuws? Jammer genoeg niet, we zien immers de jeugdcijfers stagneren en dat is natuurlijk spijtig gezien we hier toch de basis moeten leggen voor ons topsportbeleid en de toekomstige toppers.

Meer statistieken volgen in ons jaarverslag later dit jaar.

Volgende pagina