Thumbnail pagina

Golf, niet alleen gezond voor jezelf maar ook voor de maatschappij

Golf gezond ariktel

Kosten – baten van sport

Het Europese onderzoeks- en adviesbureau Ecorys maakte in 2017 een inschatting van de sociaaleconomische waarde van sport. Aan de economische factoren werd een bedrag gekoppeld. Aan sporten zijn enkele maatschappelijke kosten verbonden. Sporten levert immers een toename van blessures op (gemiddeld 500 tot 1.000 euro per persoon) en daarnaast zijn er kosten (o.a. overheidscampagnes) om mensen te stimuleren te bewegen. De baten liggen echter veel hoger. Voor de groep 25- tot 54-jarigen komt Ecorys uit op 1.000 tot 4.000 euro minder zorgkosten en minder ziekteverzuim. Dat levert de werkgever 10.000 tot 25.000 euro op. De arbeidsproductiviteit ligt 10.000 tot 25.000 euro hoger en in totaal lopen de gezamenlijke baten van regelmatig sporten en bewegen op tot 25.000 tot 100.000 euro per persoon.

Golfers leven langer en brengen dus extra veel geld op

Uit Brits, Zweeds én Amerikaans onderzoek kwam naar voren dat golfers langer leven dan de gemiddelde mens. De Zweedse wetenschappers kwamen zelfs tot vijf jaar extra. Een extra levensjaar zou volgens economen 100.000 euro waard zijn. 5 extra, gezonde levensjaren zou de maatschappij dus een half miljoen per golfer kunnen opleveren. Daarbij komt nog de bijdrage die sport direct aan de economie levert zoals uitgave aan lidmaatschap, aanschaf van sportartikelen en horeca uitgaven.

Winst voor de werkgever

Mensen die hun hele leven sporten zouden 25 dagen minder ziek zijn dan mensen die niet sporten volgens sporteconoom Pieter Verhoogt. Sporters zouden dus productiever zijn dan niet-sporters. Afhankelijk van het loon van de sporter kan dit een werkgever dus duizenden euro’s opleveren.

Conclusie

  • Maatschappelijke opbrengst sport: 25.000 tot 100.000 euro per sporter
  • Toename arbeidsproductiviteit: 5.000 tot 30.000 euro
  • Afname ziekteverzuim: 15.000 tot 30.000 euro
  • Toename kwaliteit van leven: 10.000 tot 40.000 euro
  • Besparing op zorgkosten: 1.500 tot 6.000 euro

Wie profiteert?

  • De sporter zelf: fitter en bekwamer.
  • De maatschappij: minder criminaliteit, sterkere sociale structuren, betere leerprestaties, lagere zorgkosten.
  • De werkgevers: minder verzuim, hogere arbeidsproductiviteit, lagere kosten.
  • De overheid: hogere belastingen op toegenomen productiviteit, sociale effecten en lagere kosten.
  • Iedereen naar de sportclub dus! Liefst de golfclub natuurlijk!
Volgend artikel