Thumbnail pagina

Golf Vlaanderen commissie of werkgroeplid worden?

Via deze weg willen wij alvast iedereen danken voor hun inzet van de afgelopen 4 jaar en dit ten voordele van de VVG en de golfsport in het algemeen. In bijlage treft u de lijst aan met alle vrijwilligers die nu einde mandaat zijn.


Zoals de statuten van de VVG voorzien worden de commissies en werkgroepen opgericht voor een periode van 4 jaar. Om de 2 jaar dienen de commissies en werkgroepen voor de helft hernieuwd te kunnen worden.

Per commissie en per werkgroep kunnen de clubs maar 1 kandidaat voorstellen gezien in ??n commissie of werkgroep geen 2 personen van dezelfde club (homeclub) kunnen zetelen, behalve wanneer de Raad van Bestuur een bestuurder delegeert. De kandidaat dient houder te zijn van een VVG federale kaart en de kandidaat mag geen 69 jaar of ouder zijn op 01/11/2017.

Takenpakket Commissies en werkgroepen kan u terugvinden onder hiernavolgende link: https://www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie

Mogen wij u vragen geschikte kandidaten met enige ervaring aan te spreken binnen uw club om de VVG te vertegenwoordigen.

De kandidatuurstelling moet gebeuren via de club, v??r 04/12/2017 zodat nieuwe commissies en werkgroepen kunnen samengesteld worden tegen 01/01/2018.