Thumbnail pagina

Golfletsels: Lage rugletsels

Om een sport te kunnen beoefenen, is het belangrijk om zo lang mogelijk gezond en blessurevrij te blijven. Zoals in elke sport komt een groot deel van de mensen die golf spelen vroeg of laat in aanraking met een blessure, die zowel acuut als chronisch kan zijn. Welke letsels er vooral voorkomen in onze sport en hoe je dit eventueel kan behandelen, kan je lezen in dit deze rubriek.

Yente 2021 swing

Een golfswing leidt tot een grote belasting van de wervelzuil en de rugspieren. De compressiekrachten gedurende een golfswing kunnen tot 8 x het lichaamsgewicht bedragen. Het is dan ook niet te verwonderen dat lage rugletsels tot de meest voorkomende golfletsels behoren. Lage rugpijn kan het resultaat zijn van een acuut trauma maar meestal is het een gevolg van een trage evolutie, bekend als de cumulatieve belastings- theorie. De verdeling van de stress op de rug tijdens een golfswing is asymmetrisch. Dit is het gevolg van een verschillende snelheid van de rompbeweging die trager is tijdens de backswing dan tijdens de echte swing en de follow-through. Als gevolg van de krachten die inwerken op de rug hebben golfers meer last van spierverrekkingen, hernia’s, stressfracturen van een wervellichaam, spondylolisthese en vooral facetartrose.

De rugletsels bij de golfers staan duidelijk in verband met de verschillende types van de golfswing. De moderne golfswing gaat gepaard met een grote schouderbeweging en een eerder beperkte rotatie van de heup. Als gevolg daarvan is er een grote heup-schouder hoek aanwezig, de zgn. X-factor. De klassieke golfswing daarentegen vertoont een kleinere heup-schouder hoek door het liften van de leidende hiel gedurende de take-away met als doel de heuprotatie te verhogen en verminderde torsiekracht op de wervelzuil. De moderne golfswing daarentegen eerder gekenmerkt zijn door een meer laterale buiging en een verhoogde hyperextensie van de rug tijdens de follow-through fase. De klassieke swing is dan weer gekarakteriseerd door een finish waarbij de schouders parallel blijven met de grond. Het is deze recht opstaande finish die lage rugpijn kan tegengaan. Behandeling van deze lage rugpijn bestaat erin de spier te versterken door meer core stability te krijgen.

Het identificeren en daarna behandelingen van de sterkte en de bewegingsbelemmeringen beperkingen in de kinetische ketting maken deel uit van de juiste behandeling. Zo kan manuele therapie/osteopathie de wervelzuil rotatie verhogen. Gecombineerd met actieve stretching kunnen hierdoor letsels van de rug voorkomen en behandelen. Daarom is het nuttig om voor een golfronde enkele oefenroutines uit te voeren, die de mobiliteit van schouderblad, romp en heup bevorderen. Ook na een golfronde zijn deze oefeningen evenzeer nuttig.

De medische commissie heeft ook over andere letsels (knieletsel, polsletsel, heupletsel,...) een artikel geschreven, dit kan je hier downloaden

Artikel Golfletsels Medische Commissie