Thumbnail pagina

GOSTA 2019: een inzicht in de huidige golfmarkt

Groei Golf Vlaanderen


Elke 5 jaar maken we vanuit GV een GOSTA-studie. GOSTA staat voor GOlf STAtistieken en geeft ons een beeld van de evolutie binnen de golfmarkt.

Naast de analyse van de ledendatabase en een bevraging van de clubs in vergelijking met de voorgaande jaren, is er deze editie ook een nieuw luik. We hielden immers een bevraging bij alle golfers en zijn zeer tevreden dat 10% van de spelers hun mening gaven over de golfsector. Daaruit komen enkele mooie infographics.

Maar de GOSTA is veel meer dan dat. Interesse? Klik hier snel door en krijg een volledig inzicht in de huidige golfsector.

Volgende pagina