Thumbnail pagina

GV Voorzittersvergadering kijkt vooruit

De jaarlijkse Voorzittersvergadering van Golf Vlaanderen gaf groen licht voor het 4 jaarlijks GV Beleidsplan en de verschillende acties voor 2021.

Tijdens de digitale voorzittersvergadering werd natuurlijk eerst een bilan opgemaakt van 2020. Een ander jaar dan anders maar desalniettemin kon GV een positief rapport voorleggen. Meer dan 5% groei in aantal spelers waaronder 8% meer jeugd en 20% meer starters. Zowel full memberships groeien (+3.75%) alsook de greenfeemarkt dankzij de zgn. C lidmaatschappen (+12%).

Golf Vlaanderen heeft dus met haar Zomeractie en tal van aangepaste sportieve organisaties toch nog een succes weten te maken van dit jaar. Ook budgettair, waar de noodzakelijke verschuivingen werden doorgevoerd, zit alles ‘on target’.

Beleidsplan 2021-24, meer genieten, meer presteren

Elke olympiade maakt GV een algemeen beleidsplan en verschillende dossierspecifieke beleidsplannen voor topsport, innovatie, jeugd en laagdrempelig sporten. Naast een wettelijke verplichting voor erkenning en subsidiëring als sport federatie te bekomen is dit natuurlijk ook de houvast en leidraad voor onze Raad van Bestuur.

Het beleidsplan is gebaseerd op een aantal analyses zoals de externe studie gemaakt door Herman Konings, GV Gosta-studie met tal van GOlf STAtistieken en bevraging bij clubs en spelers. Meer dan 4000 spelers namen deel.

De beleidsuitdagingen werden gebundeld onder de 25 recepten voor een succesvolle golfsector in 2025 (klik hier). Daarop gebaseerd werden per departement en per actie specifieke doelstellingen en KPI’s (key performance indicators) opgesteld. Er is deze keer ook specifieke aandacht voor goed bestuur en ethiek in de sport.

Na de goedkeuring door de Voorzittersvergadering is het nu afwachten op de goedkeuring door Sport Vlaanderen en de daarbij horende ondersteuning, zowel financieel als naar know-how. GV hoopt alvast een stijging te mogen noteren voor de topsport om hiermee haar ontwikkelings- en transitieprogramma (overgang amateurs naar profs) te kunnen uitbouwen.

Lees hier het Beleidsplan 2021-24
Route 36

Startschot voor Route 36

Vanaf het seizoen 2021 zal Route 36 het GVB vervangen. Spelenderwijs je handicap 36 halen en golfer worden is de doelstelling. Weg met stress, permissies en brevetten… maar met aandacht voor een kwaliteitsvolle opleiding natuurlijk.

De App zal hierbij een belangrijke rol krijgen. Ook voor de starters zal de App ingezet worden. Zij gaan hun persoonlijk traject kunnen volgen en leiden. De clubs kunnen, op basis van de beschikbare infrastructuur het traject definiëren en de golfer loopt er als het ware vanzelf door.

Clubondersteuning centraal

Tijdens de Voorzittersvergadering werden nog tal van projecten en acties in de kijker gezet om de clubs te ondersteunen en professionaliseren. Van de ‘Golf en water’-nota met nieuwe visies inzake watergebruik, IT vernieuwingen en updates tot het sportieve met o.a. de brochure ‘super golf ouders’.

Een brede waaier aan acties om het motto van dit beleidsplan waar te maken nl. meer genieten, meer en beter presteren.

Lees hier de nota Golf en Water