Thumbnail pagina

Het GV-bestuursorgaan verwelkomt Nienke Vink als nieuwe bestuurder

Zoals onze slogan luidt: 'slagkrachtig en doelgericht' nemen we de zaken in handen, ook in de samenstelling van ons eigenste bestuursorgaan. Diversiteit en good governance zijn belangrijke pijlers voor Golf Vlaanderen. We ondernamen dan ook gerichte actie om het bestuursorgaan zo divers mogelijk samen te stellen met als doel een zo goed mogelijke vertegenwoordiging.

Na de wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan, telde Golf Vlaanderen 8 vrij verkozen bestuurders. De samenstelling van de verschillende profielen werd geëvalueerd of deze representatief zijn voor het Vlaamse golflandschap. Concreet betekent dit dat er gekeken werd naar o.a.: de verschillende functies die de bestuurders uitoefenen (eigenaar, manager, voorzitter, ... van de golfclub), de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen, de verschillende types infrastructuren (A,B,C clubs) die vertegenwoordigd zijn en het aantal sportieve profielen. Na het maken van deze oefening, stelde het bestuursorgaan vast dat men op zoek diende te gaan naar een vrouw die bij voorkeur een 9 holes club vertegenwoordigt. Bij de zoektocht naar dit profiel, landde men bij de eigenaar-manager van de Lilse Golf & Country, Nienke Vink.

Ik kijk er naar uit om samen onze mooie sport verder uit te werken, te promoten en de “collega-golfbanen” te ondersteunen bij hun clubwerking. Maar zeker ook om samen te brainstormen over hoe de verschillende pijnpunten aan te pakken.
- Nienke Vink

Nienke

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Nienke Vink intussen gecoöpteerd werd als nieuw bestuurder van Golf Vlaanderen. Alle bestuursleden zijn blij om Nienke te verwelkomen in het bestuursorgaan en kijken er naar uit om samen te bouwen aan de toekomst van Golf Vlaanderen en de golfsport.

Leer Nienke alvast beter kennen in dit artikeltje over vrouwen in de kijker!

Lees hier het artikel