Thumbnail pagina

Het GV Jaarverslag 2020

Jaarverslag

Het jaarverslag 2020 wordt natuurlijk gedomineerd door één thema nl. Corona…

Vanuit Golf Vlaanderen hebben we er alles aan gedaan om onze sector te vertegenwoordigen en op alle niveaus uit te leggen dat golf de veiligste sport is van allemaal. Dat onze sport goed te beoefenen is met het respecteren van social distancing én goed is voor het psychische en fysische welzijn.

We hebben sterk ingezet op de verdere digitalisering. Alle clubs kregen het reservatiesysteem ter beschikking en werden op korte termijn opgestart om alles veilig te laten verlopen.

Na de lockdown hebben we, met enige creativiteit en aanpassingsvermogen, nog het maximale gehaald uit het seizoen 2020.

Het aantal leden is sterk gegroeid met eind 2020 een totaal van 43.711 aangesloten spelers. Vooral de groei bij jeugd en dertigers is positief om vast te stellen. We zagen veel nieuwe starters, maar er was ook minder drop-out. Dé uitdaging is nu om deze spelers op lange termijn te binden in de clubs.

Voor de clubs was 2020 natuurlijk niet gemakkelijk door het ontbreken van de inkomsten uit wedstrijden en horeca. De groei in aantal spelers is daarom belangrijk om het jaar enigszins op peil te houden.

Het Jaarverslag omvat naast een jaaroverzicht ook verschillende kerncijfers en enkele artikels over thema’s zoals ‘onze trouwe partners’, de maatschappelijke waarde van golf én een eindevaluatie van ons beleidsplan 2020. Daarnaast kijkt het jaarverslag ook vooruit met het nieuwe Beleidsplan 2021-2024.

Ontdek het jaarverslag hier