Thumbnail pagina

XL interview met kersverse tandem bij het GV bestuur

Na vier jaar voorzitterschap bij Golf Vlaanderen en ondervoorzitter te zijn geweest bij de KBGF is Luc Feremans nu op het einde van zijn mandaat gekomen. Samenwerking was een belangrijke draaischijf voor Luc en daar geeft zijn opvolger Emmanuel Rombouts ongetwijfeld een mooi vervolg aan.

Een gesprek met kersvers voorzitter Emmanuel Rombouts en ondervoorzitster Nathalie Kadic-Nyssen.

Bij Golf Vlaanderen kent men het belang van een goede samenwerking. Een goede tandem is een belangrijke sleutel tot succes. En met die tandem gingen we een koffietje (of twee) drinken op het terras van de Royal Antwerp Golf Club.

Emmanuel: “Het is de eerste keer dat we op deze manier samenwerken. We kenden elkaar van vroeger maar nu is die samenwerking uiteraard hoger. Ik geloof enorm in complementariteit. We hebben elk een andere achtergrond. Ik heb meer ervaring in het commerciële en Nathalie heeft meer ervaring als juriste. Zo kunnen we elkaar goed aanvullen. En we komen goed overeen, ook belangrijk.”

Zijn er zaken waar jullie het niet over eens zijn?

Nathalie: “Dat weten we nog niet” (lacht) - Emmanuel: “Ik hoop het! Iemand die altijd ja zegt, neen, zo raken we niet vooruit. En ik weet van Nathalie dat als ze het er niet mee eens is, ze het ook zal zeggen.

En ik verwacht dat weerwerk niet enkel van Nathalie. Ik wens dat iedereen kan reageren en dat er discussies zijn met respect voor elkaars visie. Mijn rol als voorzitter is dan om die discussies te begeleiden en te komen tot een consensus.”

Manu en Nathalie

Emmanuel Rombouts begon met golfen toen hij negen was op Royal Zoute en kreeg al vrij vlug de golfmicrobe te pakken.

“Ik speelde vrij competitief als amateur en als lid op Kapellen heeft men mij gevraagd om in het bestuur te stappen. Dat heb ik gedaan. Na een aantal jaar in het bestuur werd ik voorzitter bij Royal Antwerp voor een termijn van acht jaar en werd ik voorzitter bij de KBGF. Na dat mandaat ben ik dus nu verkozen tot voorzitter van Golf Vlaanderen. Ik heb het altijd interessant gevonden om mijn inzichten als speler en bestuurslid te combineren.”

Nathalie Kadic-Nyssen stapte later in de golfsport maar is alvast een gevestigde waarde bij de federatie en het bestuur van haar thuisclub Rinkven.

Nathalie: “Ik ben juriste van vorming. Ik startte als advocaat voor vijf jaar en stapte daarna over naar de privésector. Op mijn 45-ste ben ik beginnen golfen in Brasschaat en werd in 2012 lid in Rinkven. Heel snel nadien wou ik me ook engageren bij de club. Vanwege mijn juridische achtergrond en het feit dat ik heel graag sociale contacten heb en onderhoud wou ik echt wel iets betekenen voor mijn club. Ik heb mij kandidaat bestuurder gesteld en ben dan ook verkozen geweest in 2017. Dit jaar werd ik voor een tweede mandaat herkozen.

In 2019 werd ik bestuurder bij Golf Vlaanderen en sinds 16 juni 2021 ben ik ook bestuurder bij de KBGF.”

Die juridische achtergrond, helpt dat bij het werk als bestuurslid?

Nathalie: “Zeker. Ik zetel binnen Golf Vlaanderen in de commissie clubondersteuning. Die commissie houdt zich bezig met ondersteuning van de clubs op vlak van ruimtelijke ordening, waterbeheer. IT is daar ook een onderdeel van. Ook de statuten van Golf Vlaanderen horen daarbij, tuchtreglement, enz.. en op zo’n dossiers komt mijn kennis zeker van pas.”


KBGF versus Golf Vlaanderen

De KBGF is uiteraard nationaal, overkoepelend. Hoe verschilt die werking met deze van de regionale federatie, Golf Vlaanderen?

Emmanuel: “Ze zijn eigenlijk complementair. Twintig jaar geleden was er de opsplitsing op basis van de wettelijke hervormingen toen... al hoor ik dat woord ‘opsplitsing’ niet graag. De regionalisering van België was dus een feit en op dat moment waren er drie belangrijke ministeries op regionaal niveau: sport, ruimtelijke ordening en milieu.

Vanaf dat moment hadden we dan ook regionale federaties nodig om als aanspreekpunt te dienen voor die ministeries. We zijn ook vaak in die werkgroepen aanwezig om ervoor te zorgen dat de overheid weet wat de problematieken zijn binnen onze sector.

Twintig jaar terug was er bijvoorbeeld geen specifieke bestemming voor ‘een golfterrein’. Sommige clubs zaten in een natuurgebied, anderen in golfgebied, anderen waren erkend als recreatieve zone. Veel onduidelijkheid dus, en op een bepaald moment bestond zelfs het risico dat sommige clubs moesten sluiten omdat ze geen vergunning hadden of kregen. Toen hebben de regionale federaties enorm veel werk gedaan om dat in orde te brengen.”

Bruggenbouwer en focus op samenwerking

Emmanuel: “Het interessante aan de samenwerking van de verschillende federaties zijn de synergieën maar ook de complementariteit die we nog kunnen optimaliseren. En daar zien we dat de KBGF steeds meer een coördinerende en ondersteunende rol zal hebben.

Vier jaar geleden had ik een gesprek met de twee regionale voorzitters, en dat was toen een belangrijke onderwerp waardoor ik beslist heb om mij kandidaat te stellen voor de KBGF. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind - om die complementariteit op te gaan zoeken.”

Zijn er bepaalde doelstellingen die je jezelf voorop stelt?

“De doelstelling naar de volgende jaren is het werk verder zetten van de voorbije paar jaar. Het streven naar nog meer duidelijkheid en efficiëntie. De samenwerking tussen de federaties moet verbeteren. Dat is een project dat in het begin eigenlijk zeer eenvoudig leek, maar in feite zeer complex is. Een eerste aspect was de herziening van de competenties voor het regionale en nationale niveau. Het heeft tijd gevraagd om dat te kunnen definiëren en te bepalen.

Nu gaan we dat verder uitwerken en willen daarmee klaar te zijn tegen onze grote verhuis waarbij we alle federaties onder één dak zullen hebben. We hopen dat begin volgend jaar af te hebben. Zolang er geen samenwerkingsovereenkomst is, zit je gewoon met een oplijsting van competenties. We hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel: de ontwikkeling van de golfsport.”

Op welke manier zijn de bestuursleden belangrijk voor de onderwerpen die je wil aanpakken?

Emmanuel: “Doordat de raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitters van clubs met elk hun eigenheid zie je zeer snel waar de problematieken zitten.

Je kan Puyenbroeck, Rinkven of AGS niet met elkaar vergelijken. En een 9-holes club kan je niet vergelijken met een 36-holes club. Allemaal brengen ze hun expertise en ervaring op tafel. Dat zorgt ervoor dat we - opnieuw - in groep sterker staan dan individueel. Het is zeer waardevol om die diversiteit te hebben. Zonder de kleine clubs zouden de grote clubs minder leden hebben - en omgekeerd. De meer gesloten clubs dienen hun doelgroep en de zeer open clubs focussen zich dan weer op hun specifieke doelgroep. Dat maakt onze sport extra aantrekkelijk voor een grote verscheidenheid aan mensen.”

Nathalie springt in: “In Rinkven hebben we bijvoorbeeld geen junior baan (Par 3’s) waarbij beginnende golfers op een ongedwongen manier kunnen starten. Die moeten ineens op de grote baan en dat is niet altijd gemakkelijk. Dus is het een pluspunt dat er in Brasschaat of bij AGS locaties zijn waar beginnende golfers een (kleine) baan kunnen uitproberen. En omgekeerd, de kleinere clubs moeten ook geen enorme investeringen doen om de golfer die steeds beter wordt, tevreden te houden.”

Dankbaarheid en pro-activiteit

Ik heb het gevoel dat we nog een volledige voormiddag kunnen praten, maar zijn er zaken die jullie nog willen beklemtonen?

Nathalie: “Ik ben geen Pro maar ik golf enorm graag. Je komt steeds in heel leuke omgevingen terecht met interessante mensen. En de dankbaarheid is groot dat het tot nu toe zo gegaan is. Het is een eer om tot ondervoorzitster van Golf Vlaanderen benoemd te zijn en als vrouw is het ook belangrijk om de golfsters van Vlaanderen en het vrouwelijke aspect te vertegenwoordigen.”

Emmanuel: “Ik heb de laatste jaren vooral geleerd dat je op alles voorbereid moet zijn. Een mooi voorbeeld is COVID. Als je ziet hoe Golf Vlaanderen, en AFGolf in Wallonië, die crisis hebben geanticipeerd, snel hebben gereageerd met een tot in de puntjes uitgewerkt Park & Play protocol en de KBGF die een coördinerende en ondersteunende rol vervulde. Het is een schoolvoorbeeld van hoe je zoiets moet aanpakken.

Een tweede punt is dat de wereld enorm snel evolueert en dus ook de golfwereld. We mogen die proactiviteit niet verliezen. Niet stilzitten en steeds vooruit kijken.”

RVB2