Thumbnail pagina

GV Visie 2028 en jaarverslag 2024 krijgen groen licht !

Op de Algemene Vergadering van 20 maart gaven de clubs hun goedkeuring over het Jaarverslag 2023 én het Beleidsplan 2028.

Het Jaarverslag is een jaarlijks document met oa. het verslag van ons Bestuursorgaan en de verschillende Adviesorganen alsook het rapport goed bestuur en ons financieel verslag. Het geeft een stand van zaken tov het huidige beleidsplan en geeft een overzicht van de belangrijkste acties voor volgend jaar in het jaaractieplan. Doorspekt met verschillende artikels, kerncijfers en andere nuttige weetjes is het zeker een interessant naslagwerk.

De GV Visie 2028 (klik hier) van het nieuwe beleidsplan zal onze richting bepalen voor de periode 2025-2028.

Het beleidsplan kwam tot stand na een planningsproces bestaande uit verschillende fases. De start bestond uit een analyse van de structuur en de vorming van een planningsteam die de missie van GV evalueerden. Een gegevensverzameling met enerzijds een externe analyse en anderzijds een Interne Analyse met oa. de nieuwe GOSTA op basis van een bevraging bij 3000 GV spelers en de GV clubs. Op basis van een denkdag met Bestuur en Stakeholders werden de beleidsuitdagingen of visies opgemaakt. In de laatste fase werden de strategische doelstellingen opgesteld en acties gekoppeld aan mensen en middelen.

Dat resulteerde in het Beleidsplan 2028 bestaande uit 4 onderdelen :

1. 'Situation as is’ = gegevensverzameling met oa. interne en externe analyses

2. Gosta 2024 = Golf Statistieken op basis van database en bevraging met 3000 respondenten

3. Visie 2028 = 28 visieteksten werden uitgewerkt voor een succesvolle golfsector in 2028.

4. ‘Situation to be’= de concrete acties en daaraan gekoppeld een meerjarenbegroting

Samen met de clubs zullen er nog infosessies georganiseerd worden om de Visie 2028 uit te dragen.