Thumbnail pagina

Gedragscodes

Gedragscodes clubs 1

Ontdek hier onze voorbeeldgedragscode voor trainers, spelers, ouders en bestuurders. Golfclubs kunnen ervoor kiezen om dezelfde gedragscodes te gebruiken of kunnen deze naar eigen wens aanpassen.

Wat is een gedragscode?

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee je voor verschillende doelgroepen duidelijk kan maken welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. Een gedragscode bevat in het ideale geval nog andere thema’s en dat is goed: grensoverschrijdend gedrag is immers net zo ongepast als discriminatie, te laat komen op training of andere vormen van gebrek aan respect, en dus kan het helpen om gedragsregels over die verschillende aangelegenheden samen bekend te maken. Je kan er zelf voor kiezen of je jouw leden (trainers, bestuurders, ouders) de gedragscodes laat ondertekenen of niet.

Gedragscodes clubs 2

Enkele voordelen van het hebben van een gedragscode:

 • De richtlijnen maken duidelijk welk gedrag de club verwacht
  van haar leden en kan ondersteunen bij het maken van keuzes en
  beslissingen
 • Een gedragscode op zich werkt niet (altijd), maar kan een
  startpunt zijn om de waarden van de club te communiceren en
  tot leven te brengen
 • Gemeenschappelijke visie op papier, positief, preventief!
  communicatiemiddel
 • Werkt wel als het als leidraad wordt gebruikt bij sanctionering (opgelet! dit kan alleen als er in jouw tuchtreglement naar gedragscode wordt verwezen)

Een gedragscode kan dienen voor de diverse doelgroepen: begeleiders, trainers, sporters, bestuurders...