Thumbnail pagina

GOSTA 2024 - De ontwikkelingen van Golf in Vlaanderen

Zaventem, België - Golf Vlaanderen presenteert met trots de bevindingen van de GOSTA 2024-studie, een grondige analyse van de golfsector in Vlaanderen. Deze vierde editie, met de medewerking van 36 golfclubs en feedback van meer dan 3000 respondenten, schetst een duidelijk beeld van de evolutie en huidige staat van golf in de regio.

Infrastructuur en Lidmaatschappen

De infrastructuur van golfclubs in Vlaanderen blijft zich gestaag ontwikkelen, hoewel er in de afgelopen vijf jaar geen nieuwe clubs zijn bijgekomen. Er zijn enkele uitbreidingen die op de planning staan bij bestaande clubs. De studie onderzoekt ook de diversiteit in lidmaatschapsmodellen, die variëren van traditionele full-member statussen tot meer flexibele pay-and-play opties. Dit toont aan dat clubs innoveren om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften en voorkeuren van golfers.

De Groei van golf en impact van covid

De studie benadrukt een aanhoudende groei en ontwikkeling binnen de golfsector, mede dankzij de solidariteit en veerkracht getoond tijdens de Covid-periode. Golf Vlaanderen en de clubs hebben samenwerkend oplossingen geboden om golfers veilig te laten spelen, wat heeft geleid tot een toegenomen belangstelling voor de sport. Opmerkelijk is dat we in die periode de migratie van het EGA handicap systeem naar het World Handicap System (WHS) hebben doorgevoerd. Omwille van de maatschappelijke ontwikkelingen nemen we waar dat er per wedstrijd minder deelnemers actief zijn, maar anderzijds is er voor de golfspeler meer aanbod.

Met een aanhoudende jaarlijkse groei van ongeveer 2% is de verwachting dat het aantal golfers de kaap van 50.000 zal overschrijden, met een potentieel voor verdere expansie.

Golfers en clubs aan het woord

Belangrijk in GOSTA 2024 zijn de perspectieven van golfspelers en clubs. De studie toont aan dat 80% van de golfspelers een hogeschool- of universitaire opleiding heeft afgerond, waarbij een derde gepensioneerd is, een derde zelfstandige, en een derde in loondienst. Bovendien promoot 95% van de golfspelers hun club bij vrienden en familie, wat de hechte gemeenschapszin binnen de golfwereld onderstreept en loyaliteit jegens de golfclub. Lees GOSTA 2024 voor meer details.

Toekomstperspectief

De GOSTA 2024-studie concludeert dat de golfsport in Vlaanderen een bloeiende toekomst tegemoet gaat. Met een aanhoudende jaarlijkse groei van ongeveer 2% is de verwachting dat het aantal golfers de kaap van 50.000 zal overschrijden, met een potentieel voor verdere expansie. Golfclubs spelen een cruciale rol in deze groei, niet alleen door hun infrastructuur te verbeteren (door uitbreiding holes - of ondersteunende technologie) maar ook door het aanbieden van diverse lidmaatschapsmodellen die inspelen op de behoeften van een breed spectrum aan golfers.

Golf Vlaanderen dankt alle spelers, clubs, managers, en secretarissen die hebben bijgedragen aan deze uitgebreide studie. Door gezamenlijk in te zetten op groei, innovatie en inclusiviteit, verzekeren we dat golf in Vlaanderen blijft floreren als een toegankelijke en geliefde sport voor iedereen.