Thumbnail pagina

10.000 personen slaan hun eerste bal met Golf on the Road!

Het voorjaar en de zomermaanden zijn traditioneel een drukke periode op gebied van sportpromotie. Op 40 sportieve evenementen in Vlaanderen zijn we met de VVG aanwezig om de golfsport te promoten. Op deze drukbezochte sportdagen zetten we golf in de kijker bij een breed publiek en bereiken we per seizoen ongeveer 50.000 kinderen en volwassenen, waarvan gemiddeld ??n op vijf actief deelneemt aan de initiatie.

Het B-golfmateriaal (plastieken clubs, softballen en velcrodoelen) leent zich uitstekend voor een eerste  kennismaking met golf, zodat zelfs de jongste deelnemer het balletje met succes weet te raken. Voor de minder jonge deelnemers vormt de lange slag met een ijzer 7 dan weer de sportieve uitdaging van de dag. Zij kunnen o.l.v. een golftrainee ?aan de slag? in de VVG-swingtunnel.

 


Golf blikvanger tijdens de les Lichamelijke Opvoeding

Ook het project ?Golf op school? heeft als doel kinderen in contact te brengen met de golfsport, en dit via de lessen Lichamelijke Opvoeding. De VVG organiseert hiervoor jaarlijks een aantal bijscholingen B-golf voor leerkrachten en studenten LO en stelt een cursus, lessenfiches en materiaal gratis ter beschikking via de Sport Vlaanderen-uitleendiensten.

Daarnaast worden ook golfspelers opgeleid tot aspirant bij hun club, om initiaties B-golf aan klasgroepen te begeleiden.

Nieuw dit jaar is onze medewerking aan het ?Meet&Greet met Sport?-pakket van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport). De scholen die uitgeroepen zijn tot laureaat van de actie ?10 voor schoolsport ? werden beloond met een pakket van gratis initiaties in een sporttak naar keuze. De scholen die voor golf kozen, mochten onze VVGsportmedewerkers al ontvangen voor een eerste kennismakingsles. Dit werd zowel bij de leerlingen als de leerkracht LO enthousiast onthaald.