Thumbnail pagina

Trainer B golf - PGA Coach

Afbeelding pro lesgeven canva 2
Trainer B Golf - PGA Coach

Wat houdt de opleiding Trainer B Golf - PGA Coach in?

De opleiding Trainer B golf (PGA Coach) valt onder de bevoegdheid van de GV en de VTS (Vlaamse Trainersschool) i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding tot Trainer B golf wordt volgens het opleidingsstramien van de Vlaamse Trainersschool gegeven en focust zich op les geven & coachen op nationaal niveau. Trainer B Golf - PGA Coach is een vervolgopleiding op de Instructeur Golf opleiding.

Momenteel worden toelatingsvoorwaarden en programma van Trainer B Golf herzien gezien de nieuwe Instructeur Golf opleiding. Dit zal klaar zijn tegen ten laatste juni 2023.

Begin 2024 start de volgende opleiding.

Wil je graag meer informatie neem contact op met y.vanherp@golfvlaanderen.be of ingrid.hermans@sport.vlaanderen

Trainer B Golf foto