Thumbnail pagina

Trainer B golf - PGA Coach

Afbeelding pro lesgeven canva 2
Trainer B Golf - PGA Coach
Trainer B Golf inhoud

Wat houdt de opleiding Trainer B Golf - PGA Coach in?

De opleiding Trainer B golf (PGA Coach) valt onder de bevoegdheid van de VTS (Vlaamse Trainersschool) en Golf Vlaanderen i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding tot Trainer B - PGA Coach golf wordt volgens het opleidingsstramien van de Vlaamse Trainersschool gegeven en focust zich op les geven & coachen op nationaal niveau. Trainer B Golf - PGA Coach is een vervolgopleiding op de Instructeur Golf opleiding.

Kaderopleidingen Golf Trainer B Golf

De opleiding bestaat uit 4 modules:

  • Module 1 Sportwetenschappelijke modules = bewegingsanalyse, meten & evalueren, plannen & periodiseren
  • Module 2 Sporttechnische aspecten Trainer B Golf (64u)
  • Module 3 Trainingspraktijken & Coaching Trainer B Golf (36u)
  • Module 4 Stage Trainer B Golf (61u)

Begin 2024 start de volgende opleiding - Inschrijven kan vanaf 10 november 2023 via de VTS (klik hier)

Voor clubovereenkomst zie onder.

Wil je graag meer informatie neem contact op met y.vanherp@golfvlaanderen.be of ingrid.hermans@sport.vlaanderen