Thumbnail pagina

Golf & milieu

Golf & milieu

Golf & milieu

Sinds 2001 begon de (toen nog) Vlaamse Vereniging voor Golf met een persdossier “Golf & Natuur, hand in hand”. Onze Secretaris-generaal Marc Verneirt is zelfs bioloog van opleiding en natuurlijk.... gebiologeerd door golf. Met het persdossier zorgde de federatie ervoor dat de buitenwereld anders begon te kijken naar de maatschappelijke waarde van een golfterrein. Ook de golfclub zelf ging zo meer stilstaan bij haar rol in die maatschappij. Van een milieutechnische aanpak evolueren naar een meer allesomvattend duurzaam en maatschappelijk verantwoord verhaal. Wat betekent de golfclub voor de maatschappij en wat kan de maatschappij voor de club betekenen? Om dit te bundelen, om de clubs te motiveren werd in samenwerking met studiebureau Route 2030 een laagdrempelig kompas ontwikkeld. Route 2030 helpt organisaties transformeren naar duurzame ondernemingen.

Concreet bestaat het Golf & Milieu Programma uit twee stappen.

Kleurenwiel route2030

Stap 1: Golf Kompas Duurzaamheid

Wat is het Golf Kompas Duurzaamheid?

Het kompas is ontstaan vanuit een scan met de golfclubs en Golf Vlaanderen. We stelden vast dat er al heel wat gebeurt rond duurzaamheid, soms zonder erbij stil te staan. Daarom willen we handvaten geven richting de clubs.

Het Golf Kompas duurzaamheid biedt golfclubs inzicht in de breedte en diepte van duurzaamheid en waar zij een positieve impact kunnen hebben. In tegenstelling tot het opleggen van strikte regels, dient het Kompas als een leidraad die elke club, ongeacht hun omvang of niveau, in staat stelt om op hun eigen tempo en binnen hun eigen context aan duurzaamheid te werken.

Het doel is om clubs bewust te maken van de diverse aspecten van duurzaamheid en hoe deze zich vertalen naar concrete acties. Met behulp van het Kompas kunnen clubs ontdekken wat duurzaamheid voor hen betekent en hoe ze de principes van de Sustainable Development Goals (SDG's) kunnen integreren in hun dagelijkse praktijk.

Het Kompas fungeert als een praktisch werkkader, met een gestructureerde menukaart die stapsgewijs nieuwe initiatieven voorziet, waardoor clubs op een gestructureerde manier aan hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen werken.

⭐️1ste ster

Voorwaarde: Plan 5 ambitieuze doelstellingen met overeenkomstige SMART acties die je op korte, middel lange en lange termijn gaat waarmaken.

⭐️2de ster

Voorwaarden: Voorzie 5 bijkomende doelstellingen (10 in totaal) en overeenkomstige acties. Toon je vooruitgang van je eerste 5 doelstellingen (van ster 1).Verwerk de feedback uit de feedbackfiche

⭐️⭐️⭐️3de ster

Voorwaarden: Voorzie bijkomende doelstellingen zodat je als club de 17 ‘Golf Goals’ omarmt. Toon je vooruitgang van je eerste 10 doelstellingen (ster 1 en 2). Verwerk de feedback uit de feedbackfiche.


Wat zijn 'Golf Goals'?

De 'Golf Goals' vormen de kern van het Golf Kompas Duurzaamheid voor. Ze vertegenwoordigen de 17 SDG's 'duurzaamheidsdoelstellingen) waar een golfclub zich kan voor inzetten en waar ze het verschil willen maken.

Deze doelen zijn toekomstgericht en ambitieus, en fungeren als de leidraad voor de duurzaamheidsinspanningen van de club. Deze zullen ook bepalen of en hoeveel sterren je als club zal behalen.


Waarop let Route 2030 bij de evaluatie?

 • Hoeveel doelstellingen zijn er geformuleerd?
 • En zijn deze toekomstgericht én ambitieus én gekoppeld met de SDG’s?
 • Hebben de doelstellingen meerdere toekomstige acties en zijn deze SMART geformuleerd?
 • Indien van toepassing: werd de feedback uit de feedbackfiche toegepast?
 • Indien van toepassing: werd er een aantoonbare vooruitgang gemaakt op de doelstellingen van vorig jaar?


Hoe kan je deelnemen aan het Golf Kompas Duurzaamheid?

Alle Vlaamse golfclubs worden uitgenodigd om deel te nemen aan een inspiratiesessie, gehouden in in het najaar. Tijdens deze sessie delen we inzichten, successen en zetten we de aanwezige clubs op weg met het kompas (naar (nog meer) sterren).

Na de inspiratiesessie kan je als club aan de slag met het Golf Kompas Duurzaamheid. Je formuleert doelstellingen en acties, overeenkomstig met hoeveel sterren je wil behalen. I


  Damme Photo Erwan 13

  Huidige stand van zaken

  Op onze Algemene vergadering op 21 maart 2024 konden wij sterren uitreiken aan 16 golfclubs:

  3*** sterren: Golfpark Tervuren

  2** sterren

  • Royal Keerbergen Golf Club
  • Winge Golf & Country Club
  • Damme Golf & Country Club
  • Steenhoven Country Club
  • Golfclub Kampenhout
  • De Kempense Golfclub
  • Nuclea Mol

  1* ster

  • Royal Antwerp Golf Club
  • Ieper Open Golf
  • Rinkven Golf Club
  • Brabantse Golf
  • Golfclub de Wijnvelden
  • Millennium
  • Ternesse Golf
  • Golfclub Beveren

  Enkele voorbeelden van acties in de Vlaamse golfclubs

  De golfclubs tonen hun veelzijdigheid door zich in te zetten voor verschillende SDG's van het Kompas Duurzaamheid, wat resulteert in uiteenlopende voorbeelden van duurzaamheidsacties.

  Damme Golf & Country Club heeft ambitieuze plannen om haar inzet voor duurzaamheid verder te versterken. Met de voorgenomen installatie van meer dan 150 zonnepanelen op het indoorgebouw, zet de club een belangrijke stap richting groene energie. Deze milieuvriendelijke investering zal niet alleen de ecologische voetafdruk van de golfbaan verkleinen, maar ook bijdragen aan de duurzame toekomst van de lokale gemeenschap.

  Bij Winge Golf & Country Club is er sprake van een inspirerende maandelijkse samenwerking met het revalidatiecentrum UZ Pellenberg. Deze unieke samenwerking biedt mensen de mogelijkheid om tijdens hun herstelproces te genieten van de sportieve en ontspannende voordelen van golf. Het is een waardevol initiatief dat het fysieke en mentale welzijn combineert met de prachtige groene omgeving van de golfbaan.

  De Brabantse Golf en Brussels Airport hebben al vele jaren een vruchtbare samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Een opmerkelijk initiatief dat voortkomt uit deze samenwerking is het gebruik van hemelwater afkomstig van de luchthaven. Via een bufferbekken wordt het water opgevangen, gezuiverd en vervolgens gebruikt om de golfbaan te beregenen, waardoor het opnieuw in de bodem kan infiltreren. Deze innovatieve benadering bevordert niet alleen de waterbeheersing, maar ook de ecologische balans tussen de golfbaan en de omgeving.

  Stap 2: On Course / GEO Label

  Een volgende stap in het duurzaamheidstraject, is het Internationale 'On Course' label van het internationale Golf Environment Organisation. Hier is de bedoeling dat de club haar milieuaanpak technisch verder uitwerkt via het online managementplatform 'On Course'. Het platform biedt een eenvoudige en praktische manier om data te verzamelen van de acties die je als club al onderneemt. Verder verleent het dashboard inzichten in de trends. 'On Course' is niet alleen een online tool, maar ook een echte community. Via het platform is het mogelijk om 'good practices' te delen en het dialoog aan te gaan met andere golfclubs en besluitmakers.

  Het On Course label is internationaal gezien, het meest geloofwaardige en de breedste onderschreven duurzaamheidsonderscheiding die een golfclub kan behalen. Na een onafhankelijke audit, bepaalt men of de golfclub al dan niet in aanmerking komt voor het gerenommeerde label.

  Meer info over On Course

  Golfclubs mogen best trots zijn op hun verwezenlijkingen en On Course Vlaanderen helpt hen daarbij
  - Marc Verneirt

  Final Certified Logo Green

  In Vlaanderen zijn er 14 GEO-erkende clubs

  • Brabantse Golf
  • Brasschaat Open Golf & Country Club
  • Brussels Droh!Me Golf Club
  • Cleydael Golf Club
  • Damme Golf & Country Club
  • Drie Eycken Golf
  • Golfclub De Palingbeek
  • Milennium Golf
  • Rinkven International Golf Club
  • Royal Golf Club Belgium
  • Royal Keerbergen Golf Club
  • Royal Limburg Golf
  • Winge Golf & Country Club
  • Golf Park Tervuren


  Ontdek alle GEO-erkende clubs

  Enkele voorbeelden

  • Golf draagt haar steentje bij tot de biodiversiteit en het behoud van open ruimte in Vlaanderen

  Golf in Vlaanderen = 2010 ha open ruimte waarvan 45 ha greens (= kort gemaaid gras), 700 ha fairway (= sportgras) en 1265 ha rough en buiten spel zones (= 100% bio zoals bossen, heide, waterpartijen, …).

  • Bloemenweide i.f.v. bijen in G&CC De Palingbeek te Ieper

  Bijen vervullen een echte sleutelrol in de natuur, helaas stellen we vast dat de bijenpopulatie sterk achteruit gaat. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen.

  Het inrichten van een bloemenweide met veel stuifmeel is niet alleen nuttig voor de bijen maar ook mooi voor de golfers.

  • Vleermuizenproject Brabantse Golf i.s.m. Natuurpunt

  Meer dan 3000 vleermuizen werden geteld gedurende 1 nacht op de Brabantse Golf. Wetende dat elke vleermuis de helft van zijn lichaamsgewicht (per nacht) eet aan insecten zijn ze zeer goede bestrijders tegen muggen en langpootmuggen. Het zijn o.a. deze muggen die de problemen van engerlingen veroorzaken in de greens (de larven van de langpootmug eten immers jonge wortels van het gras).

  Het gewicht van een vleermuis varieert van 5 tot 25 gram. Een vleermuis van 20 gram eet al gauw tot 3,6 kg insecten per jaar! Dat zorgt ervoor dat deze natuurlijke insectenbestrijders een belangrijke rol vervullen.