Thumbnail pagina

Golf & duurzaamheid

Golf & milieu
Zorgen voor de baan

Samen zorgen we voor de baan

Onder het motto 'samen zorgen we voor de baan' maakten we vanuit Golf Vlaanderen enkele nuttige filmpjes. Herstel pitchmarks, divots, trolleys en buggies, respecteer de greenkeepers, roep Fore én eentje voor na corona nl. hark de bunker.

Filmpjes zorg voor de baan

Golf & milieu

Golf en milieu gaan hand in hand. Golf Vlaanderen is al van bij haar ontstaan in 2001 sterk bezig met milieu en natuur. Haar eigenste secretaris-generaal is niet toevallig een Bioloog van opleiding. Verschillende clubs doen al vele jaren verschillende inspanningen voor ‘Golf en Milieu’ en de laatste jaren werd er veel werk verricht inzake wetgeving en opleiding.

Dossiers Golf & milieu
Kleurenwiel route2030

Golf Kompas Duurzaamheid

In samenwerking met het studiebureau 'Route 2030' heeft GV een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Daaruit bleek dat de ganse sector en vooral de Clubs nu al veel doen rond duurzaamheid, zonder
erbij stil te staan.

Om dit te bundelen, om te inspireren en motiveren hebben we een laagdrempelig kompas ontwikkeld.

Het internationale GEO label met haar On Course platform wordt hierbij geïntegreerd. Het kompas geeft inzicht in wat duurzaamheid allemaal kan betekenen en waar de clubs het verschil kunnen maken.

Het kompas legt niets op maar geeft richting zodat clubs
zelf, binnen hun eigen context en volgens hun eigen niveau
aan de slag kunnen.

Golf Kompas Duurzaamheid en GEO label

Gezondheid & ethiek

Gezondheid & ethiek vormen een belangrijk aandachtspunt voor Golf Vlaanderen. Op de pagina Golf & ethiek vind je alles terug over doping, artikels rond gezondheid, sport met grenzen en meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Ga naar gezondheid & ethiek
Greendeal11 dik label

Green Deal Sportdomeinen

De Green Deal Sportdomeinen is een initiatief van VMM, Sport Vlaanderen, Netwerk Lokaal Sportbeleid en Vlaamse Sport Federatie.

Samen gaan ze voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving.

Golf Vlaanderen neemt deel aan de Green Deal als partner en zal er verschillende trails leiden oa. in Golf en Water, Golf Kompas Duurzaamheid en rond Pesticidenreductie.

Green Deal Sportdomeinen