Thumbnail pagina

Initiator G-golf

G golf
Initiator G-golf

Wat houdt Initiator G-golf opleiding in?

De cursus ‘Initiator discipline G-golf’ is een opleiding die georganiseerd word door de Vlaamse Trainersschool (VTS) in samenwerking met Golf Vlaanderen. Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve G-golfers op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep.

De opleiding bestaat uit 2 dagen theorie, 1 dag praktijk. Het is nog niet gekend wanneer de eerst volgende opleiding zal plaatsvinden.

In het programmaboekje kan je alle informatie terugvinden.

Programmaboekje Initiator G-golf

Toelatingsvoorwaarde Initiator G-golf?

De kandidaat moet het diploma ‘Initiator Golf’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Deze cursus is interessant voor zowel initiatoren, Trainers B, PGA Coaches of PGA Professionals aangezien het de eerste opleiding is binnen G-golf. Vandaar ook de naam Initiator.