Thumbnail pagina

30 clubs met 55 jeugdverantwoordelijken present voor start jeugdbeleid 2016

De rondetafelgesprekken kenden een goede opkomst: 31 clubs en 60 deelnemers.

De belangrijkste conclusies waren :

- Goede input & talrijke suggesties vanuit de clubs naar VVG toe

- Er blijken grote verschillen in jeugdwerking tussen elke club te zijn

- Er was een mooie uitwisseling van idee?n en tips tussen clubs

- Dezelfde thema?s kwamen in de verschillende vergaderingen terug

- Nut en belang van Jeugdsportfonds bevestigd

Naar de toekomst toe werden volgende uitdagingen naar voor gebracht:

- Imago Golf bijstellen (Jeugd, Ouders, Niet-Golfende ouders)

- Communicatie jeugd & binding ouders verbeteren

- Fun gehalte verhogen

- Golf als Teamsport meer in de kijker zetten

- Handicap Traject: ideaal traject leeftijd vs hcp voor wedstrijddeelname

- Motivatie junioren (14- drop outs)

- Jeugdsportfonds administratie vereenvoudigen maar is belangrijk

- Kennis overdracht tussen clubs verbeteren

- Aantrekken van nieuwe jeugdleden blijven stimuleren


Het Golf Ganzenbord:

De Vlaamse Vereniging voor Golf lanceert 'Het Golf Ganzenbord' voor kinderen die spelenderwijs willen bijleren over de golfregels. De VVG ontwikkelde twee versies van 'Het Golf Ganzenbord', een thuisversie en een XL clubversie. In beide versies zitten de 150 vragen en 30 doe-vragen en een spelreglement. De XL clubversie heeft een spelbord van 1m20 op 80cm in dekzeil en de thuisversie heeft een spelbord 84cm op 59cm in gelamineerd papier.

klik hier voor meer info het Het Golf Ganzenbord te bestellen