Thumbnail pagina

Back to VVG-Topsportschool!

Op de Topsportschool kan je niet zomaar starten, als leerling moet je de ambitie hebben om een professionele golfcarri?re uit te bouwen na je studies en moet je voldoen aan welomlijnde instroomcriteria. De VVG wil ambitieuze en talentvolle golfers immers een optimale begeleiding en de nodige faciliteiten bieden om hun topsportambities waar te maken. Daarnaast blijven de mogelijkheden behouden om een mooie toekomst op studievlak te realiseren.

Om te kunnen instromen, dien je te voldoen aan vier hoofdcriteria. Zo moet je gemiddelde score als speler binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen liggen (1) en dien je een positieve evaluatie op zak te hebben van de technische screening (2). Deze wordt gehouden door de trainers-experten van de Topsportschool, waarbij de swing, de putting alsook het korte spel bekeken wordt. Verder dient de speler volgens zijn of haar leeftijd te voldoen aan de min. handicapvereisten (3) en opgenomen te zijn in de internationale ranking of behoren tot de top van de nationale ranking voor de leeftijdscategorie (4).

Voldoe je als speler niet aan ??n van deze vier belangrijkste criteria? Dan is deliberatie door de selectiecommissie mogelijk. Bij twee of meer gebreken is instap op de school echter niet mogelijk.

Wist je dat je als leerling van de Topsportschool elk jaar opnieuw de vooropgestelde criteria dient te behalen om te kunnen doorstromen naar een hoger studiejaar? Om de carri?re op de school verder te kunnen zetten dien je als golfer een jaarlijkse positieve evolutie te maken in de gemiddelde scores in het binnenland alsook een positieve evolutie wat betreft je handicap. Daarnaast dien je een positieve eindevaluatie te verkrijgen van de sporttechnisch co?rdinator en trainers-experten van de school, waarbij rekening wordt gehouden met de tussentijdse evaluaties. Ook hier is deliberatie door de selectiecommissie mogelijk bij het niet voldoen aan max. ??n criterium. In deze selectiecommissie zetelen: het Ministerie van Onderwijs, Sport Vlaanderen alsook vertegenwoordigers van het Olympisch Comit?.

Je leest het: de lat ligt hoog als je een plekje op de VVG-Topsportschol ambieert. De Topsporters hebben alvast enkele mooie voorbeelden met heel wat alumni die zowel op nationaal als op internationaal niveau goed presteren. De VVG is dan ook bijzonder trots dat ze er met haar oud-leerlingen sinds 2014 in geslaagd is op alle professionele niveaus door te breken!

Naast de sportieve prestaties, bewezen ook al heel wat alumni dat ze op de Topsportschool de nodige achtergrond meekregen om in het hoger onderwijs mooie diploma?s te behalen. Zo studeerden er al oud-leerlingen af als Master in de Communicatie, Masters en Bachelors in de L.O. en Bachelors in de Business. Recent nog slaagden twee alumni met glans voor het eerste jaar Geneeskunde en Burgerlijk Ingenieur.


De Topsportschool is dus d? plek bij uitstek om zowel je sportieve- als je studie ambities waar te maken!

Heb je interesse om golf en studies vanaf volgend schooljaar te combineren op de VVG-Topsportschool?
Via www.golfvlaanderen.be vind je alle instapcriteria terug. Om te kunnen starten op de Topsportschool dien je je aanvraag in bij de VVG, die deze vervolgens voorlegt aan haar Topsportcommissie. Deze geeft een positief of negatief advies en draagt een aantal golfers voor aan de selectiecommissie. Het is deze commissie die uiteindelijk al dan niet groen licht geeft voor toelating op de school.

De leerlingen die doorstromen naar een hoger schooljaar:

  • Yente Van Doren (Rinkven G.&C.C.)
  • Arnaud Bal (Rinkven G.&C.C.)
  • Gianni Van Breda (Ternesse G.&C.C.)
  • Richard Coppens (Waregem Golf)
  • Kristof Ulenaers (Limburg G.&C.C.)
  • Max Peerbooms (Fl. Nippon G.&B.C. Hasselt)
  • Charles Mortier (R. Zoute G.C.)

De leerlingen die vanaf dit schooljaar instappen op de Topsportschool:

  • Elsie Verhoeven (Royal G.C.B. Ravenstein)
  • Lowie Verbeke (G.C. De Kluizen)
  • Shasa Decker (Keerbergen G.C.)

Alan De Bondt (R. Antwerp G.C.) studeerde met succes af op de Topsportschool en combineert vanaf dit schooljaar golf met hogere studies aan de 'University of Houston'