Thumbnail pagina

#BEgolf awards bekronen beste golfers van 2017

Together for golf, #BEgolf

Met het project #BEgolf is er een nieuw elan in de samenwerking tussen Golf Vlaanderen, AFGolf en de KBGF.

De drie federaties leveren, elk afzonderlijk binnen hun domeinen en bevoegdheden, goed werk. Om dit goede werk beter naar buiten te brengen, werd een gezamenlijk platform en een supporters hashtag gecre?erd.

Elke federatie werkt en elke golfer supportert immers voor hetzelfde doel, namelijk een Belgische speler op het hoogste schavotje in de wedstrijd!

De federaties zullen op vlak van sponsoring, communicatie en trainingen voor talentvolle spelers met dit overkoepelend logo naar buiten komen. En zoals de gouden schoen of sportman van het jaar zal BEgolf jaarlijks haar beste golfers in de schijwerpers plaatsen met een mooie verkiezing.