Thumbnail pagina

Clinic Kort Spel van de VVG Dameswerkgroep

Op maandag 12 maart organiseerde de VVG dameswerkgroep een clinic kort spel op Damme G.&C.C. en Ternesse G.&C.C.
voor heel wat enthousiaste dames. Zij konden zich hiervoor inschrijven via hun club. Er werd gewerkt op alle facetten van het kort spel: putten, chippen, pitchen,... Kortom, een zeer leerrijke dag voor iedere deelneemster.

Klik hier voor het verslag van Damme.