Thumbnail pagina

D? sport van het jaar krijgt er een golfzone bij!

Op 19/7 werd, op voorstel van minister Philippe Muyters (minister van ruimtelijke Ordening ?n minister van Sport) en na advies van de Raad van State, door de Vlaamse Regering beslist over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Sint-Gillis-Waas'. Na deze beslissing kan de initiatiefnemer overgaan tot aanvraag van bouwvergunning en de daarbij horende procedures. Een belangrijke stap voor dit project.