Thumbnail pagina

?De GV-Topsportschool 2018-19 groeit.


Met Max Peerbooms studeerde 1 leerling af vorig schooljaar. Max start nu een 7e jaar in Hasselt en zal met de Topsportschool blijven meetrainen. Zijn ambitie is om het jaar erna golf en studie te combineren in een US College. Maar hierover meer in ons Golf Vlaanderen digitaal dat eerstdaags verschijnt.


De lichting 2018-2019 ziet er als volgt uit:


Herselectie :

  • Arnaud Antoin (Damme) - 1ste graad 2de lj.
  • Sophie Bert (Waregem) - 2de graad 2de lj.
  • Elsie Verhoeven (KGC Belgi?) - 3de graad 1ste lj.
  • Liam Bentein (Waregem) - 3de graad 2de lj
  • Louis Peeters (Rinkven) - 3de graad 2de lj.
  • C?dric Debruycker (Rinkven) - 3de graad 2de lj.

Nieuwe instroom:

  • Brikke De Coster (Krokkebaas) - 2de graad 2de lj.
  • Sil Beyers (Puurs) - 2de graad 2de lj.
  • Mathieu Feron (Rinkven) - 3de graad 1ste lj.


(De foto toont de leerlingen 17-18)

Waarom studeren aan de Golf Vlaanderen-Topsportschool?

De doelstelling is om ambitieuze ?n talentvolle golfers een optimale begeleiding alsook de nodige faciliteiten te bieden om hun topsportambities waar te maken. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden behouden om een mooie toekomst op studievlak te realiseren door het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs (ASO/TSO).

Studeren op de GV-Topsportschool kan niet zomaar. In de eerste plaats moet je heel gemotiveerd zijn en je moet de ambitie hebben om de top te bereiken op zowel golf- als studievlak. Daarnaast moet je voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria om een topsportstatuut te kunnen bekomen. Dit statuut wordt uitgereikt door de selectiecommissie waarin vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sportfederatie in de commissie zetelen. Zij nemen de beslissing, op voorstel van Golf Vlaanderen, over de toekenning van het topsportstatuut.

Deze topsportstatuten zijn slechts geldig voor ??n schooljaar, dat wil zeggen dat een leerling-topsporter dus elk jaar opnieuw de criteria dient te behalen om het statuut te hernieuwen.

Er bestaan in Vlaanderen verschillende scholen die TSO Lichamelijke Opvoeding aanbieden met keuzesport Golf. Een zeer nuttige sportopleiding maar niet te verwarren met de Golf Vlaanderen-Topsportschool, de doelstellingen zijn zeer verschillend.

In Vlaanderen is slechts 1 Topsportschool Golf nl. in Hasselt ism Flanders Nippon GBC Hasselt en KA2 Hasselt. De leerlingen verblijven er op internaat en kunnen zo dagelijks hun trainingsuren behalen. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om gewettigd afwezig te zijn voor buitenlandse stages en wedstrijden.


Wat heeft de GV-Topsportschool op haar palmares?

Zowel op sportief vlak als op gebied van studie bracht de GV-Topsportschool al heel wat mooie resultaten voort. Op sportief vlak is de GV-er in geslaagd met haar alumni spelers door te breken op alle professionele niveaus. Zoals je wel weet hebben we een meervoudige winnaar op Europese Tour bij de mannen alsook spelers op de Challenge Tour, de Alps Tour en de Pro Golf Tour. Bij de vrouwen zijn er speelsters op de LET en de Let Access.

Naast deze fantastische sportieve resultaten, zijn ook heel wat mooie studieresultaten het vermelden waard. Verschillende ex-leerlingen behaalden immers mooie diploma?s na de GV-Topsportschool, zoals Masters in de Communicatie en de L.O., Masters in de Business, Bachelors in de L.O., MBA er is zelfs een doctoraat L.O.,? Daarnaast zijn er studenten nu goed op weg naar hun diploma Geneeskunde, Toegepaste Economische Wetenschappen

De Topsportschool voorziet een algemene educatie en vorming, waardoor de leerlingen nadien een goede basis hebben om in verschillende sectoren een mooie weg op te gaan!

Via www.golfvlaanderen.be kan je een uitgebreid palmares terugvinden.


De coaches van de GV-Topsportschool

E?n van de steunpilaren van het sportieve beleid is een professionele omkadering. De coaches van de GV-Topsportschool zorgen niet alleen voor de technische begeleiding maar staan ook in voor specifieke domeinen zoals: course-management, mentale coaching en fysieke training. Op die manier ontstaat er een continue begeleiding die op middellange termijn zeker zijn vruchten zal afwerpen. Zij zetten de lijnen uit en werken in overleg met de priv?-pro aan de gepersonaliseerde sportieve ontwikkeling van elke leerling.

We stellen de coaches in het kort aan u voor:

Co?rdinatie:
Sporttechnisch Directeur: Karine Guerman (Vlaamse Vereniging voor Golf)
Topsportschoolco?rdinator: Nancy Beken (KA2 Topsportschool Hasselt)

Technische omkadering:
Eindverantwoordelijke Trainer Topsportschool: Ellen Smets
Technische Trainers: George Mackecknie, Patsy Van Baarle en Frank Dhondt

Fysische omkadering:
Koen Marx: kin?, stabilisatie en letselpreventie
Hilde Van Oycke: fysieke training en voeding

Mentale omkadering:
Jan Dierens: sportpsycholoog


Sinds verschillende jaren werkt Golf Vlaanderen samen met internationale coaches, als mooie aanvulling op de eigen expertise van de GV-coaches. Het verhaal begon met topcoach Pete Cowen in 1997 en sinds enkele jaren komen internationale experten Ryan Lumsden en Orlaith Buckley naar Vlaanderen voor technische screenings van de spelers en ?coach to coach?-bijscholingen. GV is erg trots om met deze internationale ervaring aan de slag te kunnen gaan met haar eigen coaches en topsporters!

Internationale expertise:

Biomechanische omkadering:
Ryan Lumsden

Fysische omkadering:
Orlaith Buckley

Enkele keren per jaar screenen deze internationale coaches de spelers van de VVG-Topsportschool en Top Golf Vlaanderen om er aan hen, alsook de VVG- coaches ?n de priv?coaches hun expertise en werkpunten door te geven. Hiervoor werkt Ryan Lumsden nauw samen met topcoach Pete Cowen.

Dit zijn internationale specialisten in onder andere biomechanica, 3D-analyse, swingstatistiek, blessurepreventie, ?posture?, trainingstools en trackman. Hun team werkt onder andere met heel wat toppro?s zoals Lydia Ko, Minjee Lee, Shane Lowry, Nick Faldo, Bernard Langer (om er slechts enkele te noemen), alsook met verschillende junior programma?s in Nieuw-Zeeland, Australi?, Japan, Ierland, Schotland en ? bij ons in Vlaanderen