Thumbnail pagina

GC Beveren definitief golfzone

Op voorstel van minister Muyters en na advies van de Raad van State beslistte de Vlaamse Regering op 24 juni tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gebieden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur Golf Beveren'.

Dat betekent dat de bestaande golfinfrastructuur ingekleurd is als golfzone ?n dat er bijkomende gronden zijn ingekleurd om te kunnen uitbreiden naar 9 holes.