Thumbnail pagina

Ladies meeting


Eerst werd alle belangrijke data genoteerd en nadien werd er aandachtig geluisterd naar de huidige trends en innovaties in golf. De reacties hierop waren zeer positief. 'De presentatie werd zeer gesmaakt door onze Ladies-Captain en bevatte heel wat interessante informatie.', liet de Manager-Secretaris van de Brabantse Golf ons weten. Nadien werd er heel wat gebrainstormd door de Ladies-Captains en Vice-Captains wat we alleen maar kunnen aanmoedigen.

Een interessant en aanvullend item tijdens deze presentatie was 'The Women's Golf Day'. Dinsdag 6 juni 2017 werd uitgeroepen als 'Women's Golf Day'. De naam zegt het al, het doel is om vrouwen kennis te laten maken met golf of hen een rondje te laten spelen op die dag, over heel de wereld. Surf voor meer informatie of om je te registreren met je activiteit zeker eens naar: https://womensgolfday.com/.

We sloten de vergadering af met een lekkere lunch waar alle Ladies-Captains en Vice-Captains hun idee?n konden uitwisselen.