Thumbnail pagina

Meer dan 90 aanwezigen op GAB-VVG infosessie Golf&Milieu in Damme GCC

VVG lanceert Milieuwegwijs voor golf om haar clubs bij te staan in de steeds veranderende en complexer wordende milieuwetgeving  Deze wegwijs hervormt ook het Golf&Milieu label.  De nieuwe brochure kreeg de nodige toelichting door Isabel Dobbelaere van ECOGRID op de infosessie georganiseerd door Greenkeepers Associatie ism de Vlaamse Vereniging voor Golf.  Na deze infosessie hopen wij dat alle clubs (managers - greenkeepers en bestuur samen) aan de slag gaan met de Milieuwegwijs.  Op naar het certificaat!


Het label wordt administratief eenvoudiger omdat de club voor de eerste stap geen nieuw document (beleidsplan) meer moet maken. Daarenboven wordt het label onafhankelijk ge-audit wat ons programma meer geloofwaardigheid geeft naar de buitenwereld toe. Vanuit de VVG Raad van Bestuur ?n de Commissie Ruimtelijke Ordening zijn we overtuigd dat deze aanpak zal helpen om de clubs en de banen op een professioneel niveau te managen. Zowel voor kleine infrastructuren als voor de grote banen is het naleven van de wetgeving belangrijk en is het professioneler werken wetende dat alle wetgeving in orde is.

Het Golf & Milieu Programma bestaat uit twee stappen.

 

STAP 1: MILIEUWEGWIJS


We hebben alle geldende milieuwetgeving opgelijst in de Milieuchecklist (Deel 1 ) van ?Milieuwegwijs Golf?.  Voldoet de club aan alle wetgevingen dan ontvangt ze het ?Milieuwegwijs-Certificaat?.  

 

De Milieuchecklist is onderverdeeld in volgende hoofdstukken :

-       Afval,

-       Bodem,

-       Milieuvergunning- en voorwaarden.

 

Om te helpen geeft de Milieuwegwijs in (Deel 2) meer uitleg over de wetgevingen en de te ondernemen acties.  Tot slot treft de club er belangrijke ?good practices? aan die nuttig zijn bij een duurzame exploitatie van de golfclub.

 

 

Elke VVG club op weg naar het MILIEUWEGWIJS Certificaat!

 

De VVG clubs krijgen een gratis onafhankelijke audit aangeboden door de VVG.

 

 Voor alle clubs die reeds een 3 of 4 sterren label hebben zal op maat een ?overgangsperiode? uitgewerkt worden.

 

STAP 2: GEO

 

Wanneer de club haar milieuaanpak wenst uit te breiden van het wettelijke tot een volledig milieubeleidsplan waarin u aantoont alle aspecten (landschap, natuur, onderhoud van de baan,…)  milieubewust en duurzaam aan te pakken in een actieplan.

 

Om hiervoor een label te ontvangen werkt VVG samen met het internationale programma Golf Environment Organization en volgt de club de stappen op www.golfenvironment.org  (registratie ? on course- audit) om tot het GEO certificaat te komen. Ook hier is een onafhankelijke audit om tot het certificaat te komen.

 

 

INFOSESSIES

 

Ism met de Greenkeepers Associatie is er op 15/2/2012 in Damme een sessie voor de greenkeepers ?n manager samen waar deze wegwijs meer uitleg zal krijgen.

 

De VVG zelf heeft een infosessie voor de secretarissen op 1/3/2012 waar de Milieuwegwijs nogmaals een woordje uitleg zal krijgen.

 

 

meer info: info@golfvlaanderen.be  

Milieuwegwijs is opgemaakt door:

 

ECOGRID BVBA

www.ecogrid.be

 

in opdracht van:

 

Vlaamse Vereniging voor Golf vzw

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

info@golfvlaanderen.be

 

  

Met dank aan:

 

 

   && De voltallige VVG Commissie Ruimtelijke Ordening