Thumbnail pagina

Nieuwe infobrochure VVG Topsportschool:

De doelstelling is om ambitieuze ?n talentvolle golfers een optimale begeleiding alsook de nodige faciliteiten te bieden om hun topsportambities waar te maken. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden behouden om een mooie toekomst op studievlak te realiseren door het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs (ASO/TSO).

klik hier voor de nieuwe infobrochure


Studieprogramma:

Het basisprincipe van het programma is immers dat je als leerling de mogelijkheid krijgt om een volwaardig diploma secundair onderwijs (ASO/TSO) te behalen, in combinatie met een intensief golf trainingsprogramma. Met je verplichte topsportstatuut op zak, heb je het recht op een aantal gewettigde afwezigheden zodat je kan deelnemen aan internationale wedstrijden en stages onder leiding van de Koninklijke Belgische Golf Federatie en/of de VVG. Binnen het totale programma krijgt de leerling-topsporter naast de algemeen vormende vakken, gespreid over 22 lesuren per week, ongeveer wekelijks 16u specifieke topsporttraining. De eindtermen in het studieprogramma kunnen aan een sneller tempo bereikt worden (22u i.p.v. 32u) dankzij de kleinere klassen, die een sterk ge?ndividualiseerde en intensieve studiebegeleiding mogelijk maken. Je hoort het: hierdoor kan je zowel op studie- als sportief vlak een mooie toekomst uitbouwen


Topsportstatuut

Studeren op de VVG-Topsportschool kan niet zomaar. Daarnaast moet je voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria om een topsportstatuut te kunnen bekomen. Dit statuut wordt uitgereikt door de selectiecommissie waarin vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sportfederatie in de commissie zetelen.


Omkadering

E?n van de steunpilaren van het sportieve beleid van de VVG is een professionele omkadering. De coaches van de VVG-Topsportschool zorgen niet alleen voor de technische begeleiding maar staan ook in voor specifieke domeinen zoals: course-management, mentale coaching en fysieke training. Op die manier ontstaat er een continue begeleiding die op middellange termijn zeker zijn vruchten zal afwerpen. Zij werken in overleg met de priv?-pro aan de gepersonaliseerde sportieve ontwikkeling van elke leerling.


Palmares

Zowel op sportief vlak als op gebied van studie bracht de VVG-Topsportschool al heel wat mooie resultaten voort. Op sportief vlak is de VVG er in geslaagd met haar alumni spelers door te breken op alle professionele niveaus. Naast deze fantastische sportieve resultaten, zijn ook heel wat mooie studieresultaten het vermelden waard. Verschillende ex-leerlingen behaalden immers mooie diploma?s na de VVG-Topsportschool, zoals Masters in de Communicatie en de L.O., Masters in de Business, Bachelors in de L.O., MBA, er is een doctoraatstudent L.O.,?


klik hier voor het volledige palmares

Klik hier voor de volledige instapcriteria