Thumbnail pagina

Onderscheiding voor Golf Vlaanderen op good governance!

Met de code Muyters kwam er een stroomversnelling, vooral de suggesties inzake transparantie werden ter harte genomen en dragen bij tot een verdere professionalisering. Toch zijn er enkele criteria die, na grondig overleg binnen onze sportfederatie, niet zullen ingevuld worden gezien ze, ons inziens, contraproductief zijn. Een voorbeeld is het criterium dat er profielen opgemaakt moeten worden om kandidaten te zoeken bij de bestuurdersverkiezing. GV heeft binnen de Algemene vergadering beslist om de verkiezing open, vrij en democratisch te laten blijven, zonder profiel om kandidaat te zijn. Na de verkiezingen zijn er echter wel profielen om de verschillende functies binnen de Raad van Bestuur te verdelen naargelang de juiste competentie. Hierdoor scoort GV echter geen punten qua goed bestuur. daarom besluiten met : GV gaat voor 100% voor 70%.... of 75 % want ook wij hebben natuurlijk nog groeimarge.

Vanuit GV willen we nog een laatste punt aanhalen nl. 2017 was het eerste werkingsjaar met een nieuw decreet voor sportfederaties en dan is het altijd wat zoeken (zowel voor kabinet, administratie als sportfederaties) maar op de doelstelling om administratieve lastenverlaging te realiseren voor sportfederaties is het decreet niet echt aan het lukken, hopelijk kan dit ?n enkele criteria van good governance ge?valueerd worden. GV wenst hier graag constructief aan bij te dragen.

persartikel: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180424_03481725


jaarverslag GV : https://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/govern...