Thumbnail pagina

Primeur: 2 VVG golfclubs behalen internationale ?Golf&Milieu? erkenning

Zowel Golf Puyenbroeck als Royal Ostend behaalde na het Golf&Milieu label op Vlaams niveau nu het internationale certificaat van de Golf Environment Organization.  De eerste internationaal gecertifieerde clubs in Belgi? zijn daarmee een feit.


 

 

Golf Puyenbroeck was de eerste publieke golfclub in Vlaanderen (in 2004) waarbij zowel de aanleg als de uitbating 100% in handen is van de provincie Oost-Vlaanderen. Golf Puyenbroeck toont hiermee aan dat democratiseren van de golfsport ?n een golfterrein duurzaam onderhouden hand in hand gaan.

Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor sport van de provincie Oost-Vlaanderen reageert opgetogen: 'Deze erkenning bewijst dat ook in een publieke golf zoals Puyenbroeck milieu, duurzaamheid en sport hand in hand kunnen gaan. De provincie Oost-Vlaanderen heeft op dit terrein haar pioniersrol vervuld en wil op de ingeslagen weg verder gaan.'

 

De historische golfbaan Royal Ostend bestaat sinds 1903 en toont aan dat ook een meer traditionele en familiaal gerichte baan de golfsport en ecologie laten samengaan.  Al meer dan 100 jaar draagt de club zorg voor hun waardevol stuk open ruimte met zicht op zee en vandaag krijgen ook zij hier de erkenning voor.

Jean-Philippe Schepens  van Royal Ostend is trots: ? GEO erkent en waardeert hiermee de landschapsvisie en het  natuurbeheer-programma van onze mooie club die op een unieke plek gelegen is. Al jaren herbergt ons terrein zeer waardevolle en zeldzame plantensoorten die enkel kunnen voorkomen wanneer een ecologisch beheer plaatsvindt. ?

 

Dit internationale certificaat wordt verstrekt aan banen die aantoonbaar duurzaam beheer van de baan en de faciliteiten voorstaan en uitvoeren volgens de ecologische richtlijnen van de Golf Environment Organization (GEO). Na het doorlopen van het GEO-certificeringsproces en een bezoek van een door de Golf Environment Organization aangestelde auditor, toetst een panel van deskundigen of de golfclub in overeenstemming met de criteria uitvoering heeft gegeven aan het natuur- en milieuprogramma en wordt het GEO-certificaat uitgereikt.

 

De Vlaamse Vereniging voor Golf in het algemeen en de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu in het bijzonder zetten zich in voor de ecologische werking van alle Vlaamse golfclubs. Ze stimuleert actief de Vlaamse clubs om te beantwoorden aan alle ecologische en wettelijke voorschriften. Dit bestaat uit
ondersteuning vanuit de VVG en professionele begeleiding op de golfclubs zelf. Recentelijk werden er acties opgezet rond de waterproblematiek op de golfclubs en de clubs kregen een handleiding ?Milieu wegwijs?.

 

Zij bevinden zich in het goede gezelschap van verschillende topbanen in Europa waaronder de bakermat van de golfsport St Andrews.

 

Meer info:
http://www.golfenvironment.org/

 

 

Jonathan Smith (GEO) samen met Piet Vandenbussche (VVG Commissie
Ruimtelijke Ordening en Milieu) bij de start van de samenwerking.

 

 

De Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) heeft sinds 2011 een partnership met de Golf Environment Organization (GEO) waarmee de twee verenigingen samenwerken om duurzaamheid te promoten binnen de golfsector in Vlaanderen.

VVG en GEO, een partnership:

Dit partnership cre?ert een koppeling tussen het Golf&Milieu initiatief van de VVG en het internationaal en onafhankelijk certificaat van GEO (?GEO Certified?). 

Marc Verneirt, Secretaris-generaal van de VVG en al jarenlang ambassadeur voor duurzaam golf in Vlaanderen, vertelt in de VVG kantoren: ?De Vlaamse Vereniging voor Golf heeft milieubeheer en -ontwikkeling steeds als een basisopdracht gezien.  We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om golf en milieu te laten samengaan en om duurzaamheid te promoten binnen het golf management. We erkennen met dit partnership dat de inspanningen met GEO compatibel zijn en elkaar versterken om golf en duurzaamheid te promoten.

Piet Vandenbussche, voorzitter van de VVG Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu uitte zijn steun aan het programma gezien  ??GEO Certified? een zeer toegankelijk programma is, zonder te veel bureaucratie voor onze leden en het brengt het duurzaamheidsprincipe binnen in het hart van de beslissers van onze clubs, het programma maakt ook gebruik van onafhankelijke auditeurs en omvat een publieke rapportering.  In Vlaanderen hebben de maatschappij en de overheid hoge verwachting op vlak van milieu en ?GEO Certified? helpt de garantie te geven aan de mensen en het beleid dat golf duurzaamheid belangrijk vindt.?

Jonathan Smith, CEO van GEO was tijdens werkbezoeken in Frankrijk en Belgi?, aanwezig in de VVG kantoren te Zaventem.  ?Dit is een voorbeeld van een golf federatie  die de waarde erkent van een partnership met onze internationale, niet commerci?le organisatie, en die het apprecieert dat wij toegewijd steun verlenen aan de clubs op weg naar duurzaamheid.  Een enorme vooruitgang is reeds geboekt in Vlaanderen oa. in de bewustmaking van de clubs en de leden, overleg en interface met de overheid, in het begeleiden van de clubs en het uitreiken van lokale labels.  Wij kijken nu vooruit om deze inspanningen samen te brengen in het internationaal golf, toerisme en milieu kringen via verdere deelname van golfclubs uit Vlaanderen in ?GEO Certified??