Thumbnail pagina

Start Vlaams meldpunt Geweld en Misbruik: 1712

Onder impuls van de ministers van Sport, Welzijn, Onderwijs en Jeugd formuleerde de Vlaamse Regering een actieplan met betrekking tot de aanpak van geweld op kinderen, en in het bijzonder kindermisbruik. Het sluiten van de engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de sportsector op 29 februari 2012 was een eerste realisatie. Een belangrijk actiepunt voor de Vlaamse Gemeenschap betreft ook de oprichting van ??n meldpunt voor alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling, die vanaf dinsdag 13 maart van start gaat.

Op 12 maart 2012 gaat het meldpunt 'geweld, misbruik en kindermishandeling' van start. Het integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, intrafamiliaal geweld). 
Het meldpunt is er voor alle burgers. Het is vlot bereikbaar op het telefoonnummer 1712. Achter dit telefoonnummer zit een doorschakeling die de burger doorverbindt met het meldpunt van de provincie van waaruit hij belt.
Het meldpunt is te contacteren op werkdagen van 9 tot 17u. Er is voorzien in een permanentieregeling en personen die buiten de openingsuren bellen, krijgen de boodschap dat ze contact kunnen opnemen met teleonthaal op het gratis nummer 106.
Een oproep naar het meldpunt is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Zo kunnen bijv. kinderen ook ten aanzien van hun ouders vrijblijvend contact opnemen met het meldpunt, zonder dat ze het risico lopen hierop door een ouder te worden aangesproken. Dit is een belangrijk veiligheidsaspect in situaties van kindermishandeling, intrafamiliaal geweld, oudermis(be)handeling en partnergeweld. In de toekomst zal het meldpunt ook bereikbaar zijn via de modaliteit van chatten.

 

 

De bekendmaking van het meldpunt wordt begeleid door een informatie-en sensibiliseringscampagne. In een eerste fase (in 2012) wordt in de campagne de focus gelegd op de problematiek van kindermishandeling in verschillende contexten en leefsituaties (gezin, school, vrije tijd, sport). Via een tv-spot die loopt van 13 tot 26 maart 2012 en 3 affiches in het straatbeeld wordt de burger ge?nformeerd over het meldpunt.

 

Het Departement Cultuur Jeugd Sport en Media verspreidt deze affiches binnenkort ook binnen de sportsector (gemeentelijke sportdiensten, zwembaden, sportfederaties, topsportscholen, Sport Vlaanderen-centra,…).  De doelstelling van de campagne is drieledig:

  • herkennen van signalen van kindermishandeling en de bevolking alerter maken voor de problematiek
  • de burger motiveren om desgevallend actie te ondernemen (melden) en het thema bespreekbaar te maken
  • het nieuwe nummer 1712 van dit unieke meldpunt bekendmaken voor het grote publiek

Er is gekozen voor een serene toonzetting in de campagne met nadruk op het opnemen van verantwoordelijkheid door iedereen die geconfronteerd wordt met geweld. Vandaar de slogan: ?Elk vermoeden van geweld telt?.