Thumbnail pagina

Studie naar letselincidentie bij Vlaamse en Nederlandse golfspelers

Beste golfspeler,

De voorbije 30 jaren is het aantal golfspelers in Vlaanderen en Nederland gestegen met respectievelijk 40% en 96%. De gestegen populariteit van deze sport brengt natuurlijk ook een stijging van het aantal letsels met zich mee. Hierover bestaan in de lage landen geen offici?le cijfers, hetgeen verder onderzoek naar een trainingsprogramma voor eventuele preventie of genezing bemoeilijkt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze cijfers in kaart te brengen, aan de hand van een enqu?te die wij verspreiden via e-mail naar alle erkende Vlaamse en Nederlandse golfclubs. Wij, Margot Laporte en Ciel Pattijn, werken mee aan dit onderzoek met als titel ?Letselincidentie bij Vlaamse en Nederlandse golfers? onder het promotorschap van Prof. Dr. P. Roosen van de Universiteit Gent.

We willen in dit kader graag zo veel mogelijk golfers motiveren om deel te nemen aan deze studie. Wanneer wij over voldoende gegevens beschikken van het aantal letsels bij golfspelers in Vlaanderen en Nederland, kan onze studie in de toekomst gebruikt worden als basis voor onderzoek naar preventie van deze letsels of de invloed van trainingsprogramma?s hierbij.

Hiervoor hebben we uw hulp nodig. We willen u dan ook vragen om 5 minuten van uw tijd vrij te maken om deze enqu?te in te vullen. U zult er de golfsport enorm mee vooruit helpen. Wij zullen op het einde van het onderzoek twee mooie golfzakken verloten onder alle deelnemers. Surf naar onderstaande link om te starten met de enqu?te.  

http://tinyurl.com/ct8es5u

Indien u, na het invullen van deze enqu?te, in de loop van de komende 365 dagen een letsel oploopt ten gevolge van golf, gelieve dan een korte enqu?te via onderstaande link in te vullen. Wij zullen u tweemaandelijks contacteren om u te herinneren aan deze enqu?te.

http://tinyurl.com/cvgcswr

Met vriendelijke groeten,

De onderzoekers                                    De promotor

Margot Laporte                              Prof.Dr. P. Roosen
Ciel Pattijn