Thumbnail pagina

Topsportschool en Top Golf Vlaanderen starten het nieuwe (school)jaar

De start van een nieuw schooljaar wil ook zeggen dat de VVG Topsportschool te Hasselt weer van start gaat. Ook het Top Golf Vlaanderen programma volgt de timing van een schooljaar.
Na nauwgezette evaluaties door de coaches, de VVG Topsportcommissie en de selectiecommissie van www.sport.vlaanderen kregen volgende spelers en speelsters de nodige erkenningen om van start te kunnen gaan.

De geselecteerden voor de VVG Topsportschool 2011-2012: 
 • Thomas Detry - Royal Golf Club of Belgium 
 • Leslie Cloots - Ternesse Golf & Country Club 
 • Lode Nolmans - Winge Golf & Country Club 
 • Alan De Bondt - Royal Antwerp Golf Club 
 • Ga?tan van Baarle - Cleydael Golf & Country Club 
 • Alexander Junior Harms - Golf & Country Club Oudenaarde 
 • Dallae Chin - Damme Golf & Country Club 
Charlotte De Corte (Cleydae G.C.) besliste om naar een voltijds schoolsysteem terug te keren en Maxim Van Raemdonck (Cleydael G.C.) behaalde jammer genoeg niet alle criteria voor herselectie.

De VVG wenst hen veel succes en staat natuurlijk ter beschikking in hun verdere sportieve ontwikkeling.De geselecteerden voor het Top Golf Vlaanderen 18+ programma:

 • Lien Willems - Rinkven Golf & Country Club (pro) 
 • C?dric Van Wassenhove - Royal Golf Club of Belgium
 • Laurence Hermans - Golf & Country Club de Palingbeek
 • Jo?lle van Baarle - Cleydael Golf & Country Club
 • Robin Quagebeur - Damme Golf & Country Club 
 • Valentine Gevers - Royal Antwerp Golf Club
 • Steven De Wispelaere - Royal Golf Club of Belgium 
 • Rens Megens - Flanders Nippon Golf & Business Club Hasselt
--------------------------------------------------------------VVG Topsportschool Golf: Golf ?n Studie alle kansen geven.

De topsportschool bestaat nu meer dan 10 jaar en is gelegen in Hasselt (met als gastclub Flanders Nippon GBC Hasselt). De topsportschool geeft talentvolle jongeren de kans golf te combineren met hun middelbare studies. Golf alle kansen geven zonder op je studieniveau in te boeten is het uitgangspunt.
In de topsportschool behaal je een volwaardig secundair diploma en kan je 20 tot 30 dagen vrijstelling bekomen voor buitenlandse wedstrijden. Ook krijg je 20 uur les ipv 32, zodat de rest intensief getraind kan worden. De leerlingen verblijven daardoor ook verplicht op internaat.
Om toegelaten te worden tot de Topsportschool heb je een topsportstatuut nodig. Dat statuut wordt uitgereikt door een selectiecommissie waarin www.sport.vlaanderen, het BOIC en het ministerie van Sport zetelen. Deze commissie beslist op voorstel van de VVG of de aanvraag al dan niet voldoet aan de vooropgestelde criteria.
De topsportschool Golf heeft al heel wat sportieve prestaties op haar palmares. Er was enkele jaren terug een 3e plaats voor Belgi? -18jaar en vorig jaar werd Belgi? zelfs Europees kampioen bij de jeugd. In beide gevallen hadden studenten van de Topsportschool Golf een belangrijke inbreng in deze overwinning. 
Verschillende ex-studenten timmeren momenteel verder aan hun carri?re. Er zijn er enkelen via de College golf in Amerika er zijn er anderen die via het Top Golf Vlaanderen project werken. Naast belangrijke sportieve prestaties zijn er ook ex-studenten topsportschool met een belangrijke studieprestatie. Om aan te tonen dat het aspect studie zeer belangrijk is, lijsten we hier kort enkele afgestudeerde ex-leerlingen topsport op: Kevin Dhondt (Regentaat L.O.), Joris Moulin (Bachelor in Sport & Business), Herve Gevers (Master in Business), Lieselotte Pieters (Master in Communicatiewetenschappen) Gommaar d?Hulst (Master in L.O. en bewegingswet.),…


Ik wil naar de VVG Topsportschool komen!

 
Wanneer je overweegt naar de Topsportschool te komen, moet je in de eerste plaats heel gemotiveerd zijn, beschikken over de basiscriteria op vlak van leeftijd, hcp en gemiddelde score, alsook samen met de VVG de ambitie hebben om de top te bereiken zowel op golfvlak als op studievlak.

Heb je niet het gevraagde topsportniveau en wens je een sportopleiding te volgen dan kan je sinds enkele jaren terecht in de sportschool. De sportopleiding is een middelbare studie die je klaarstoomt om een bachelor LO opleiding te volgen en kan je nu ook volgen met golf als keuzesport. 

Er is een sportschool te Hasselt en te Meulebeke met keuze-optie golf... 
(Surf naar en klik topsport / topsportschool voor alle info (coaching, omkadering, programma, studierichtingen)

-------------------------------------------------------

Top Golf Vlaanderen

Top Golf Vlaanderen is het 18+ programma van de VVG. Na selectie op basis van de ontwikkelingslijnen, kunnen 18+ talenten ? die potentieel hebben om ooit aan de Olympische Spelen deel te nemen ? intensieve carri?rebegeleiding krijgen. Het programma staat open voor zowel jonge pro?s als amateurspelers.
Dankzij de Olympische erkenning alsook dankzij de jarenlange topsportwerking van de Vlaamse Vereniging voor Golf, heeft golf in Vlaanderen officieel erkenning verkregen als topsport! Dit is een beloning van de jarenlange uitbouw van een topsportstructuur met o.a. een topsportschool in eigen beheer. Deze erkenning houdt in dat de VVG financi?le input kreeg om naast de Regionale Trainingen en Topsportschool haar topsportwerking vanaf 2010 uit te bouwen met een volwaardig Topsportplan voor de 18+ talenten, d.i. het zgn. Top Golf Vlaanderen. 
Binnen Top Golf Vlaanderen verkrijgen de geselecteerde spelers de mogelijkheid van o.a. volgende acties: 
 • collectieve trainingen 
 • screening op mentaal, technisch en fysiek vlak door nationale en internationale topcoaches
 • gebruik maken van het digitaal trainingsprogramma
 • mogelijke financi?le ondersteuning voor hun persoonlijke carri?reontwikkeling. 

Surf naar en klik door naar topsport en top golf vlaanderen voor meer info.In samenwerking met: