Thumbnail pagina

Vernieuwde Raad van Bestuur verdeelt functies

Tijdens de eerste Raad van Bestuur in de nieuwe samenstelling werden in een opperbeste en constructieve sfeer de verschillende vacante functies verdeeld. 
Inge Dekens werd verkozen tot ondervoorzitter en Luc Feremans tot penningmeester.  
Daarnaast werden ook de verschillende taken binnen de commissies aangeduid.  Philippe Roberti de Winghe zal het voorzitterschap van de sportcommissie op zich nemen en zetelen in de topsportcommissie. Ook C?dric de Woot zal in deze beide commissies zetelen.
Emiel Vandepaer gaat vanaf heden de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu leiden waarin ook Piet Vandenbussche zetelt.