Thumbnail pagina

Vlaamse Regering neemt enkele positieve beslissingen voor golf in Vlaanderen

Op Vrijdag 17/12 nam de Vlaamse regering, op voorstel van Minister Philippe Muyters, immers enkele belangrijke beslissingen:

De Vlaamse Regering beslistte tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden'. Dit wil zeggen dat het golfproject Sterrebeek een stapje dichter bij realisatie is gekomen.  Normalerwijze zal in de loop van het voorjaar 2011 deze zone definitief als golf zijn ingekleurd.  Daarna kan het project bouwvergunning aanvragen.  Ook het bestaande golfterrein van de Koninklijke Golf Club van Belgi? 'Ravenstein' ligt in dit gebied en zal hierdoor in het voorjaar definitief 'zone-eigen' worden.

De Vlaamse Regering beslistte principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Brugge'. Over dit besluit wordt advies ingewonnen bij de Raad van State.  In dit gebied is de inkleuring van Damme GCC opgenomen alsook de uitbreiding ervan met 9 holes. Ook hier zal het definitief golfzone zijn in de loop van het voorjaar waarna bouwvergunning kan aangevraagd worden.

Daarnaast werden enkele belangrijke prinicipes over golfontwikkeling in het addendum van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opgenomen.  Ook hier ging heel wat werk aan vooraf van de VVG om alle overheden goed en correct te informeren. Belangrijkste element is dat een golfproject kleiner dan 8ha een gemeentelijke bevoegdheid wordt, een project van 9 holes kan door de provincie beslist worden en een 18 holes project dient op Vlaams niveau beslist te worden. Vooral voor de golfscholen en 9 holes banen een belangrijke stap.

Andere positieve beslissingen: Westgolf heeft ontheffing verkregen voor het maken van een MER. Dat wil zeggen dat zij een tijdswinst boeken van ongeveer een jaar in hun project om tot 9 holes te komen.  Openbaar onderzoek inzake Beveren is afgerond waardoor in de loop van 2011 de golfzone moet kunnen vastgesteld worden om bouwvergunning te kunnen aanvragen voor uitbreiding naar 9 holes.  Ook de toekenning van de subsidie door minister Bourgeois aan het project te Oostduinkerke is zeer positief.  Het is een offici?le erkenning dat golf en het kusttoerisme een duidelijke win-win zijn.

Daarnaast zijn de projecten Olen (uitbreiding naar 18), Knokke, Sint-Gillis-Waas, Schilde op goede weg.  Ook zijn er 9 holes projecten in Blankenberge en Sint Lievens Houtem die stabiel uitgewerkt worden. 

Zoals u leest timmeren we vanuit de VVG aan de weg? de weg is echter lang en niet altijd zonder hindernissen?.