Thumbnail pagina

Vlaamse Vereniging voor Golf betreurt verzegeling Overijse Golf

Sinds haar oprichting in 2001 ijvert de Vlaamse Vereniging voor Golf voor de regularisatie van alle zonevreemde golfterreinen in Vlaanderen. De zonevreemdheid van de terreinen die opgericht werden in de jaren ?80 en ?90,  is vooral het gevolg van de onduidelijke wetgeving in die tijd. Pas met de komst van het golfmemorandum in 2003 werd een degelijk juridisch kader gecre?erd voor de regularisatie en planning van golfterreinen.

 

De Vlaamse Vereniging voor Golf strijdt tegen illegale initiatieven of onwettelijke toestanden binnen de golfsector en stuurt de clubs intensief inzake ruimtelijke ordening en milieu. De Vlaamse Vereniging voor Golf heeft daarom de laatste jaren verschillende succesvolle initiatieven opgestart om de Vlaamse clubs te begeleiden in de complexe wetgeving rond milieu en ruimtelijke ordening. In de afgelopen jaren zijn op dit vlak enorme stappen gezet: golf, ruimtelijke ordening en milieu gaan ondertussen op heel wat plaatsen hand in hand.

 

Wat betreft Overijse Golf is het duidelijk dat er sprake was van een aantal belangrijke problemen op dit vlak.  Ten aanzien van de Vlaamse Vereniging voor Golf had het recente bestuur van Overijse echter te kennen gegeven deze toestanden in orde te willen brengen. De Vlaamse Vereniging voor Golf betreurt dan ook dat de club werd verzegeld, zonder dat rekening gehouden werd met de intenties en voornemens van het huidige Bestuur om de club in orde te brengen. Het huidige clubbestuur, noch de Vlaamse vereniging voor Golf, heeft op dit vlak geen enkele kans gekregen. Dit staat in schril contrast met de positieve aanpak en de welwillendheid die wel mogelijk blijkt bij talloze andere zonevreemde sport- en golfinfrastructuren in Vlaanderen.

 

Bovendien verliezen meer dan 500 golfers de mogelijkheid om een gezonde sport in de buitenlucht te beoefenen. De Vlaamse Vereniging voor Golf betreurt deze drastische beslissing, net nu de golfsport in volle democratisering is.