Thumbnail pagina

VVG-jeugdsportfonds steunt 31 clubs in hun jeugdbeleid!

Jeugdsportfonds tilt jeugdwerking naar hoger niveau

Het jeugdsportfonds is er sinds 2009 en mocht dit jaar dus voor het zesde jaar op rij steun bieden m.b.t. het jeugdbeleid op de VVG-clubs. Met dit project, i.s.m. de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen, heeft de VVG als doelstelling om de jeugdwerking op de clubs naar een hoger niveau te tillen. Dit zowel op kwalitatief niveau, als op kwantitatief niveau.

?D? doelstelling van het jeugdsportfonds: de kwaliteit verhogen van het jeugdbeleid met het oog op meer jeugdspelertjes alsook een hogere deelname aan competitie?

Hieraan gekoppeld worden de kwaliteitslabels ?Birdie? en ?Eagle? uitgereikt, met het Birdie label als erkenning voor ?jeugdvriendelijke clubs?. Om dit label te behalen dient voldaan te worden aan bepaalde kwalitatieve eisen, gestaafd door een recreatief jeugdbeleidsplan.
Het Eagle label vervolgens is gekoppeld aan vooropgestelde normen m.b.t. een ?topjeugd club? en kan behaald worden als de club voldoet aan bepaalde kwalitatieve eisen, gestaafd door een competitief jeugdbeleidsplan.

De vooropgestelde eisen en criteria zijn strikt bepaald en dit mede door het feit dat de financi?le middelen mede afhankelijk zijn van subsidies. Op lange termijn heeft dit alleen maar positieve effecten gezien de subsidies op die manier behouden kunnen worden.

Bijsturingen verhogen kans op financi?le steun

Voor de periode 2013-2016 werd het jeugdsportfonds opnieuw goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Sport, waardoor de VVG bevestiging kreeg opnieuw voor 4 jaar haar tanden te kunnen zetten in dit project. Wel werden er een aantal veranderingen aangebracht om de clubs gemotiveerd te houden alsook om alle VVG-clubs de kans te geven subsidies te verkrijgen voor hun jeugdwerking.

Meer bepaald wordt het subsidiebedrag verdeeld op basis van een puntensysteem, dat verbonden is aan de vooropgestelde criteria. Op die manier wordt het totale bedrag verdeeld onder zowel de grote als de kleinere clubs en worden er meer jeugdleden bereikt.

?Bijsturingen in 2013 geven meer clubs de kans op een stuk van de taart en daardoor worden meer jeugdspelertjes bereikt?

Het jeugdsportfonds slaagt er enerzijds in om financi?le steun te geven aan verschillende clubs, anderzijds behalen sommige clubs op basis van bepaalde normen een label als erkenning voor hun jeugdwerking. Deze aanpassing werd doorgevoerd om nog meer clubs de kans te geven steun te verkrijgen uit het fonds en de jeugdwerking in Vlaanderen dus naar een hoger niveau te tillen.

VVG reikt 10 labels uit voor 2014

Voor dit jaar is de VVG tevreden met het aantal clubs dat een dossier indiende en ziet ze een duidelijke positieve invloed wat betreft de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs. De golfclubs zijn actief bezig met hun jeugdbeleid en spenderen meer tijd en moeite om deze te verbeteren op kwalitatief vlak.

Een totaalbedrag van 82.376? kon bijgevolg verdeeld worden onder 31 clubs die een aanvraag indienden.

Hiervan behaalden 9 clubs het Birdie label en ??n club het Eagle label. De VVG levert erg veel inspanningen om dit fonds jaarlijks gevuld te krijgen, dit a.d.h.v. zowel subsidies als een eigen bijdrage.

?De VVG is tevreden met het aantal ingediende dossiers maar ziet het aantal behaalde labels stagneren?

Wel stellen we ook vast dat het aantal clubs dat een label behaalt, stagneert, en dat de clubs over het algemeen struikelen over drie punten: de golfpro?s van de betreffende clubs dienen voldoende opleidingen te volgen, het aantal jeugdspelers dat deelneemt aan wedstrijden moet hoog genoeg zijn alsook het aantal scholenevenementen. Wij raden de clubs dan ook aan de welomlijnde criteria aan het begin van het seizoen te bekijken en de moeilijke punten tijdig aan te pakken.

Op die manier denken ?n hopen we meer labels te kunnen uitreiken in 2015. De doelstelling van het jeugdsportfonds is namelijk: de kwaliteit verhogen van het jeugdbeleid met het oog op kwantitatieve resultaten. Dit in de vorm van meer jeugdspelertjes alsook meer deelname aan competitie.

Kortom: we zien een verbetering wat betreft de kwaliteit binnen het jeugdbeleid van de clubs, maar wat betreft de kwantiteit blijven de clubs een beetje achter. Hopelijk verbetert dit in de toekomst en kunnen we een verhoging waarnemen van het aantal jeugdspelertjes in Vlaanderen.

Het Birdie label werd behaald door:

Keerbergen G.C.
Waregem Golf
Ternesse G.&C.C.
Damme G.&C.C.
Winge G.&C.C.
Westgolf
Beveren G.C.
Ieper Open Golf
Kampenhout G.C.

Het Eagle label werd uitgereikt aan Keerbergen G.C.


Hieronder zie je de uitreiking van de labels aan de clubs. Van boven naar onder: G.C. Kampenhout, Keerbergen G.C., Waregem Golf, Damme G.&C.C., Westgolf, Winge G.&C.C., Ternesse G.&C.C.  Daarnaast behaalde ook G.C. Beveren het Birdie label.