Thumbnail pagina

VVG krijgt mooi compliment in nieuwste KPMG studie ?Golf participatie in Europa 2015?

Uit hun nieuwste rapport van 2015, over de golfindustrie in 2014, blijkt dat de crisis in Golf in Europa stilaan onder controle geraakt.

Sinds 2013 gaat het immers opnieuw iets beter met golf, zegt KPMG, de daling van het aantal golfers is veel minder groot als voorheen en het aantal banen in Europa stabiliseert opnieuw .In 2014 is het aantal geregistreerde golfers in totaal toch nog met 1,8 procent gedaald. In meer dan de helft van de Europese landen merken ze een daling in het aantal geregistreerde spelers in 2014. Inclusief grote golfmarkten zoals Engeland, Frankrijk, Nederland, Schotland, Ierland, Denenmarken, Oostenrijk en Itali?.

De enige landen waar golf een stijging ziet van het aantal geregistreerde golfers is in Belgi? (+2,8%) en Zwitserland (+1,4%). KPMG oordeelt dat deze groei te danken is aan verhoging in aantal nieuwkomers in de golfsport. Volgens KPMG zijn er in Belgi? veel nieuwkomers dankzij de initiatieven van de Vlaamse Vereniging voor Golf.

Een mooi compliment voor onze innovatieve aanpak en promotie van onze sport. In 2013 groeide Golfvlaanderen immers met 4.6% en in 2014 met 3%. Een mooi resultaat in tijden van Europese crisis dat natuurlijk alleen tot stand kon komen dankzij de goede samenwerking met onze clubs. Het zijn immers de clubs die 'op het terrein' het werk verzetten en de initiatieven omzetten in de praktijk.

KMPG is optimistisch voor de komende jaren om ook in de andere landen de positieve cijfers van Belgie en Zwitserland te zien. Initiatieven zoals opendeurdagen, junior golf en promotie zullen nieuwe instroom in de golfsport te brengen en zo de golfsector terug doen groeien voorspellen zij.

De Belangrijkste trends uit de KPMG studie Golf in Europa 2015 (Europese golfmarkt)

- Tijdens 2014 is het aantal geregistreerde golfers in Europa gedaald met 1,8% of ongeveer 77.000 golfers

- In meer dan de helft van de Europese landen merken ze een daling in het aantal geregistreerde spelers in 2014. Inclusief grote golfmarkten zoals Engeland, Frankrijk, Nederland, Scandinavi?, Schotland, Ierland, Wales, Oostenrijk en Itali?.

- De enige landen waar golf een stijging ziet van geregistreerde golfers is in Belgi? (+2,8%) en Zwitserland (+1,4%). KPMG oordeelt dat deze groei te wijten is aan nieuwkomers in de golfsport. In Zwitserland heeft een groot deel van deze nieuwe golfers geen affiniteit met de golfclubs maar zijn ze rechtstreeks aangesloten bij de Zwitserse Golf Federatie. Volgens KPMG zijn er in Belgie veel nieuwkomers door vernieuwende initiatieven van de Vlaamse Vereniging voor Golf.

- Het is alom bekend dat een groot aantal golfers in Groot Brittanni? en Ierland niet geregistreerd zijn. In 2014 was er een daling van 4,4% geregistreerde golfers in GB & I.

- Tussen de minder ontwikkelde golflanden, zijn de grootste groeiers in 2014, Griekenland (+17,5%) en Polen (+8,2%). Een respectievelijke meerwaarde van 350 en 283 geregistreerde golfers.

- Tsjechi? is in Oost-Europa de meeste ontwikkelde golfmarkt. De golfsport bleef groeien tijdens de economische crisis en het totaal aantal golfers is bijna verdubbeld sinds 2007. In het begin van 2015 zijn er 56.438 geregistreerde golfers.

- In heel Europa blijft de golfpopulatie gedomineerd door mannelijke golfers. In 2014 zijn de mannen met 66% vertegenwoordigd en de vrouwen en junioren met 25% en 9%.

- Desondanks de vele initiatieven met het doel om meer junior golfers aan te trekken, was er een daling van 25.445 jeugdspelers (-9%) in 2014.

- In Europa was er in 2013 een daling in het aantal golfbanen (-34). In 2014 bleef het aantal banen stabiel.


Groei van golf in de nabije toekomst?

- Al daalt de golfsector in zijn geheel minder dan de voorgaande jaren, toch is er toch nog steeds een daling van meer dan 50% in de geanalyseerde landen. Een groot deel van de neerwaartse spiraal waarin de golfsector verkeerd heeft te maken met de economische crisis.

- Al is men zich meer en meer bewust dat er verschillende aspecten van het golfspel niet meer beantwoorden aan de vraag van de speler van vandaag. Beperking van de vrije tijd en concurrentie van andere sporten zijn belangrijke redenen.

- Over de jaren heen zijn er tal van initiatieven geweest van verschillende federaties om meer mensen tot de golfsport aan te trekken.

- Hoe hard de economische recessie heeft toegeslagen zal nog duidelijk worden in de komende jaren. Het blijft vooral voor elke betrokkene belangrijk om in te zetten op het opener stellen van de golfsport en het attractiever maken.

- Verder ontwikkelen van technologie?n (materiaal /app), Inzetten op sociale media, de Kernelementen van het golfspel ontwikkelen (kameraadschap ? competitie, alleen ? team)

- In sommige markten doen ze het uitstekend. Golfmarkten zoals Zwitserland en Belgi? (Vlaanderen), wat kunnen de andere landen hieruit leren? Opendeurdagen, Junior golf

Volledige studie klik hier: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/golf-participation-in-europe-2015.pdf