Thumbnail pagina

VVG maakt prioriteit van clubondersteuning

VVG maakt prioriteit van clubondersteuning

2013 was een jaar boordevol acties en evenementen ter promotie van onze sport in Vlaanderen. Golfers werden massaal gevraagd om als ambassadeur op te treden voor d? Sport van het Jaar en onze clubs werkten mee aan fantastische projecten zoals: ?Start to Golf?, ?Golf in het Park?, ?Golf op school?, ?Golf on the road? en de ?Word Golfer-actie?. Deze acties waren vooral gericht op niet-golfers zodat ge?nteresseerden een eerste bal konden slaan en op een laagdrempelige manier konden proeven van de golfsport.

Clubondersteuning en clubbezoeken

In de toekomst is het uitermate belangrijk dat we verdergaan op dit elan. 

Daarom gaan we onze focus vooral richten op de clubs en de ondersteuning daarvan om doorstroming zo optimaal mogelijk te houden. Doorstroming van informatie, kennis en natuurlijk ook de starters tot golfers.

In 2014 en 2015 gaan we alle Vlaamse clubs bezoeken om te kijken waar we hen kunnen ondersteunen. Samen met de voorzitter, leden van de raad van bestuur, de manager en de captains gaan we in overleg over verschillende onderwerpen:

  • VVG structuren, het bureau, taken, diensten voor de clubs
  • Stappenplan: oa. Startpas, tweekleurige federatiekaart, start to golf pakketten, doorstroming tot golfer: Sport van het jaar zorgde voor veel starters maar nu is het de taak om deze effectief aan het golfen te brengen en houden.
  • Jeugdsportfonds
  • Varia

Enkele nieuwigheden…

We hebben bijvoorbeeld ook een nieuwigheid met de Marshal-opleiding.  Tijdens de opleiding geven we aan de aanwezige marshals, managers, voorzitters en captains richtlijnen mee die nodig zijn om tot een goed functionerende marshaldienst te komen. De cursisten vullen deze individueel in naar de behoefte van hun eigen golfclub. We zetten de deelnemers aan het werk zodat ze actief meedenken aan het gehele proces met thema?s zoals: ?hoe organiseren we een marshaldienst?? en ?wat zijn de rollen en taken van de marshal??.

Verder was er recent beweging op vlak van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Bij de VVG hebben we verschillende commissies, ??n daarvan is de commissie Ruimtelijk Ordening en Milieu. Deze commissie tracht de clubs zo goed mogelijk te begeleiden en ??n van de taken is ervoor te zorgen dat regelgevingen goed gekend zijn en worden opgevolgd.

Om de clubs optimaal te ondersteunen hebben we onlangs pesticiden borden verstuurd die de clubs dienen op te hangen bij het pesticiden lokaal. Dit allemaal om in regel te zijn met een nieuwe richtlijn van de EU dat het ?Duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen? verplicht aan alle Europese lidstaten. In Vlaanderen wordt dit vertaald naar een fytolicentie, dit is een kenniscertificaat voor het professioneel gebruiken en verkopen van gewasbeschermingsmiddelen en het geven van voorlichting. 

Daarnaast is er een nieuwe richtlijn in zake het sorteren van het PMD afval. Het is immers verplicht om het PMD-afval dat de golfer weg gooit op de golfbaan, gescheiden op te halen of te sorteren. In de praktijk wil dit zeggen dat de golfclub best steeds 2 vuilnisbakken op het terrein voorziet: eentje voor restafval en eentje voor PMD.   


De komende jaren zijn er nog heel wat punten waar we aan kunnen werken. Daarom willen we in de toekomst samen met u een goede SCORE neerzetten.