Thumbnail pagina

VVG overschrijdt de kaap van 33.000 golfers!

De groei van golf in Vlaanderen zet zich gestaag verder. Het is geen explosie of een 'boom' maar de laatste jaren groeit golf in Vlaanderen jaarlijks met 3%. Als we naar de periode 2000-2010 kijken zien we een groei van 22.000 naar 33.000 golfers, wat toch een duidelijk bewijs is dat golf een breder publiek aanspreekt.

Dat naast de kwantiteit ook de kwaliteit toeneemt bewees het 'grand-cru' jaar 2010 met de Europese titel voor het Belgian Team -18j en de 8e plaats op het WK van onze mannen.

Ook onze collega's van de Association Francophone de Golf hebben een belangrijke groei gerealiseerd en doorbreken de kaap van 22.000 golfers wat ons in Belgi? voorbij de 55.000 golfers brengt.

Deze cijfers staan natuurlijk nog steeds in contrast met Nederland (360.000 golfers ofwel 2% van de bevolking in vgl met 0.55% participatie in Vlaanderen) of andere omringende landen (Frankrijk meer dan 400.000, Duitsland 600.000). Daarom zal de VVG met haar beleid en acties blijven inzetten op golfpromotie, het inperken van drop-out en het realiseren van nieuwe infrastructuren op een duurzame manier.

Golfpromotie zal vooral worden ingevuld met de Start to Golf campagne: op 25 april 2011 is er opnieuw een opendeurdag en naast het Start to Golf boek komt er in 2011 ook een Kidsversie van dit boek. De VVG voorziet ook acties om drop-out in te perken. Wist u trouwens dat er jaarlijks 4.000 golfers stoppen in Vlaanderen? Hiervan hebben 50 % nooit het GVB behaald. De starters motiveren via de clubs en hun pro's is d? uitdaging. Het GVB is belangrijk maar moet een leuke motivator worden waar het vandaag soms een onneembare berg lijkt. Wat nieuwe infrastructuren betreft is de VVG, zoals andere sectoren in Vlaanderen, afhankelijk van de vergunningsmolen in Vlaanderen. Deze gaat tergend traag vooruit maar hopelijk lukt het om tegen 2013 enkele nieuwe terreinen te openen.

Al deze acties moeten ertoe bijdragen om zo snel als mogelijk de kaap van 50.000 te halen... Alleszins onze doelstelling voor 2020!

Klik hier om enkele statistieken te raadplegen!