Thumbnail pagina

VVG steunt Kevin Hesbois in overstap naar professionele carri?re

Na een mooie amateurcarri?re, zette Kevin Hesbois, alumnus van de VVG-Topsportschool, recent de stap naar het professionele circuit. Op 13 mei organiseerde Kevin een infoavond, waarop hij zowel pers als andere ge?nteresseerden toesprak over zijn plannen en ambities. Dit mede met het oog op extra aandacht en steun van potenti?le sponsors. Daarnaast kwam de steun van Top Golf Vlaanderen aan bod.

De VVG ondersteunt Kevin in deze overstap en zal hem zowel financi?le als structurele steun bieden vanuit het Top Golf Vlaanderen-programma, om zo zijn kansen als prof te vergroten. Naast het verkrijgen van speelrecht waarbij de KBGF steun geeft, zijn financi?le middelen om alles te bekostigen cruciaal voor het welslagen van die eerste stappen als prof. Belangrijk is immers om spelers te kunnen laten touren zonder afhankelijkheid van prijzengeld.

Naast financi?le ondersteuning biedt Top Golf Vlaanderen ook structurele steun in de vorm van omkadering door diverse experten, screenings en het gebruik van trainingsinstrumenten. De steun vanuit de VVG is echter slechts een stukje van de nodige budgetten.

Wist je immers dat de totale kost van een seizoen Alps Tour en Challenge Tour neerkomt op 50.000? ? 55.000?? In dit bedrag zitten deelname fees, verplaatsing- en verblijfkosten voor zowel speler als begeleiding alsook de trainingskosten in Belgi?. Het prijzengeld op dit niveau is niet van die aard dat je snel zelfbedruipend wordt, laat staan dat je jezelf als speler een loon kan uitkeren. Hopelijk was de infoavond op dit vlak dus nuttig.

Ondersteuning is zeker nodig voor de eerste 5 jaar als profspeler, gezien statistieken van de VVG aantonen dat die periode nodig is voor toppers (top 8 majors) om financieel autonoom te zijn. Na die periode dient de speler dus zelfbedruipend te zijn.

We wensen Kevin erg veel succes toe!