Thumbnail pagina

VVG-TOPsportschool: drie letters maken een wereld van verschil! Wie start er in september?

September betekent: terug naar school! Ook de VVG-Topsportschool met haar gastclub Flanders Nippon G.&B.C. Hasselt opent volgende week terug haar deuren om te beginnen aan een leerrijk ?n sportief gevuld schooljaar.


VVG-Topsportschool vs. Sportscholen

Naast de VVG-Topsportschool zijn er in Vlaanderen een aantal sportscholen die golf als keuzesport aanbieden. Zo kun je d? Sport van het jaar ? naast allerlei andere sporten - als keuzesport volgen in de sportschool van Hasselt, Meulebeke en vanaf dit schooljaar ook in Gistel.

In de VVG-Topsportschool kun je niet zomaar starten. Je dient hiervoor aan bepaalde selectiecriteria te voldoen, te vergelijken met een soort ?ingangsexamen?. Bovendien moet je deze criteria elk jaar behalen om je carri?re in de school te mogen verderzetten en moet je erg gemotiveerd en gedisciplineerd zijn om de top te bereiken op zowel golf- als studievlak!

De Topsportcommissie van de VVG beslist over het al dan niet voldoen van de kandidatuur aan de criteria.  De VVG vraagt daarna een topsportstatuut aan bij de selectiecommissie www.sport.vlaanderen waarin oa. www.sport.vlaanderen, ministerie van onderwijs en sport en BOIC zetelen.

Je zit immers niet zomaar in de topsportschool, als leerling heb je de ambitie om een professionele golfcarri?re uit te bouwen na je studies. De doelstelling van onze school is om ambitieuze talentvolle golfers een optimale begeleiding en de nodige faciliteiten te bieden om hun topsportambities waar te maken ?n gelijktijdig de mogelijkheden te behouden om hun toekomst op studievlak te realiseren.

Als leerling krijg je het statuut van topsporter met recht op een aantal gewettigde afwezigheden voor deelname aan internationale wedstrijden en stages onder leiding van de VVG en/of de Nationale federatie. Naast de algemeen vormende vakken, gespreid over 20 lesuren per week, krijg je ongeveer wekelijks 16u specifieke topsporttraining. De eindtermen in het studieprogramma kunnen aan een sneller tempo bereikt worden (20u i.p.v. 32u) dankzij de kleinere klassen en de intensieve studiebegeleiding.


Golf ?n studie alle kansen geven

De VVG-Topsportschool geeft je m.a.w. de kans om studies ?n golf met elkaar te combineren! Ons studiepalmares is hier het mooiste voorbeeld van met leerlingen die al afstudeerden als ?Master in de Communicatie?, ?Masters en Bachelors in de L.O.?, ?Bachelor in de Business? en recent hebben we er een eerstejaarsstudent Geneeskunde bij met onderscheiding!

Van ons sportieve palmares ben je ongetwijfeld ook onder de indruk met heel wat (ex)leerlingen die bijzonder goede prestaties neerzetten op zowel nationaal als internationaal niveau! Ex-leerling Thomas Pieters startte onlangs zijn carri?re als profgolfer en ook Thomas Detry, Christopher Mivis, Kevin Hesbois, Lien Willems, Leslie Cloots en Laurence Herman leveren puik werk!


Wie start er in het volgend schooljaar 2013-2014?

Leslie Cloots en Jeroen Bruin studeerden vorig schooljaar af. Leslie combineert hogere studies en golf in het US College circuit, Jeroen opteert voor universitaire studies in Belgi?.


Volgende leerlingen verkregen herselectie:

  • Max Peerbooms (Fl. Nippon Hasselt) ? 1? graad 2de lj.
  • Kristof Ulenaers (Limburg G&C.C.) ? 2? graad 2de lj.
  • Arnaud Bal (Rinkven G.C.) ? 3? graad 1ste lj.
  • Gianni Van Breda (Ternesse G&C.C.) ? 3? graad 1ste lj.
  • Yente Van Doren (Rinkven G.C.) ? 3? graad 1ste lj.
  • Alan De Bondt (R. Antwerp G.C.) ? 3de graad 2de lj.

 

Dallae Chin (Damme) en Alexander Jr Harms (Oudenaarde)werden niet meer weerhouden door de Topsportcommissie/selectiecommissie Sport Vlaanderen. Lode Nolmans (Keerbergen) besloot zelf geen aanvraag meer in te dienen.  Wij willen hen via deze weg veel succes wensen bij de uitbouw van hun verdere school- en golftraject waarin de VVG steeds beschikbaar blijft in onze rol als federatie.  

 

Volgende nieuwe leerlingen verkregen een statuut:

 

  • Charles Mortier (R.A.Anderlecht G.C.) ? 2? graad 1ste lj.
  • Yannick Van Mulders (Keerbergen G.C.) ? 2? graad 1ste lj.
  • Richard Coppens (Waregem G.) ? 3? graad 1ste lj.

 

Diegenen die niet geselecteerd zijn voor dit schooljaar wensen we alvast veel succes toe bij hun verdere golfontwikkeling!

Meer info en de exacte selectiecriteria per leeftijd treft u aan op: Topsportstatuut

?VVG-Topsportschool: d? plaats bij uitstek om topsport en studie optimaal te combineren!?