Thumbnail pagina

VVG wordt Golf Vlaanderen en is klaar voor de toekomst


De Vlaamse Vereniging voor Golf, afgekort VVG, is ontstaan in 2001. Gezien de dossiers ruimtelijke ordening en sport in ons land geregionaliseerd zijn, was hier een noodzaak toe. En al zeggen we het zelf? de regionalisering kende succes.

Na 16 jaar staat de VVG nog steeds voor een jonge, dynamische sportfederatie die de knelpunten inzake ruimtelijke ordening zo goed als mogelijk wist op te lossen ?n die i.s.m. Sport Vlaanderen en alle andere partners uitgroeide tot een olympische sport met heel wat sportieve successen. Een volwaardig ontwikkelingsprogramma vanaf talentdetectie tot Top Golf Vlaanderen werd gecre?erd met de Topsportschool als vaandeldrager. Ook naar wedstrijden toe werd zowel een recreatief als competitief aanbod uitgebouwd, waarbij we met veel dank terugkijken op het werk en de start die de VVG kreeg vanuit van het Comit? Beker van Vlaanderen.

De laatste jaren is de VVG meer dan alleen een sportfederatie. De VVG vertegenwoordigt ook de golfclubs als economische en toeristische sector, waarbij tal van domeinen komen kijken zoals innovatie, IT, management, milieu, marketing, promotie met Start to Golf en Golf in Flanders als nieuwe merken. Daarenboven vervullen we i.s.m. de clubs ook een sociale en maatschappelijke rol met o.a. het project G-golf, golf voor personen met een handicap.

Daarom was de tijd rijp om verder door te groeien ? Vlaamse Vereniging voor Golf wordt Golf Vlaanderen met een volledig nieuwe ?branding?.


Together for golf, #BEgolf

Met het project #BEgolf is er een nieuw elan in de samenwerking tussen Golf Vlaanderen, AFGolf en de KBGF.

De drie federaties leveren, elk afzonderlijk binnen hun domeinen en bevoegdheden, goed werk. Om dit goede werk beter naar buiten te brengen, werd een gezamenlijk platform en een supporters hashtag gecre?erd.

Elke federatie werkt en elke golfer supportert immers voor hetzelfde doel, namelijk een Belgische speler op het hoogste schavotje in de wedstrijd!

De federaties zullen op vlak van sponsoring, communicatie en trainingen voor talentvolle spelers met dit overkoepelend logo naar buiten komen.

En jullie, golfers en supporters, roepen we op om deze nieuwe # te gebruiken op sociale media. Post met #BEgolf en toon je steun aan alle Belgische spelers!Beslissingen Bijzondere Algemene Vergadering ifv modernisering en professionalisering

Naast de naamswijziging werden de statuten van zowel KBGF, AFGolf als Golf Vlaanderen aangepast waardoor de clubs hun lidmaatschappen beter kunnen differenti?ren. Deze wijziging werd met 89% meerderheid goedgekeurd. Een sterk draagvlak was dus aanwezig.

De clubs zullen de mogelijkheid krijgen om tot 3 types federatiekaarten aan te bieden. Naargelang de aanwezige infrastructuur kan de club vanaf heden beslissen een lidmaatschap te koppelen aan een specifieke federatiekaart.

De federaties stellen de tools ter beschikking aan de clubs om beter in te spelen op de steeds in evolutie zijnde golfmarkt. De clubs kunnen hierdoor verschillende doelgroepen aanspreken en binden.

Daarna werd afgesloten met enkele aankondigingen zoals nieuwe opleidingen, nieuwe informatica tools, de uitreiking van de jeugdlabels Rabbit, Birdie en Eagle ?n de eerste G-golf friendly labels.