Thumbnail pagina

Zeer positieve tussenbalans 'Golf, d? sport van het jaar 2013'

De campagne 'Golf, d? Sport van het jaar' is halfweg en zorgt reeds voor 30% meer starters  in vgl. met vorig jaar, al 1000 extra leden en 100.000 niet-golfers die een eerste balletje hebben geslaan! 

De Vlaamse Vereniging voor Golf organiseerde in samenwerking met Sport Vlaanderen en alle erkende golfclubs vele acties en evenementen met de 'Start to Golf opendeurdag', 'Golf in het Park', 'Golf on the Road' en de bijscholingen 'Golf op School' als hoogtepunten. 

Sport van het jaar in cijfers (na 6 maanden): 

? Ongeveer 75.000 kinderen slaan hun eerste bal met 'Golf op School' waardoor we tegen eind 2013 onze target van 100.000 zeker en vast halen tegen

? De VVG mocht dit jaar al 1.000 leden meer registreren in vgl. met deze periode vorig jaar. Dit is een groei van 3% (in vgl. met 2012 waarin een groei was van 1% over 12 maanden). 

? 'Golf on the Road': kende 45.000 bezoekers waarvan er 8.000 hun eerste bal slaan.

? 'Golf in het Park' wist meer dan 2.000 bezoekers aan te trekken

? 'Start to Golf' bracht 4.350 deelnemers tot in de 35 deelnemende clubs ? 415 leerkrachten Lichamelijke Opvoeding volgden al een bijscholing 'Golf op School' en hiervan geeft 86% aan zelf golf te geven in de les L.O.. Bovendien noteerden we reeds 96 verkochte Sets B-golf materiaal en 200 uitgeleende sets. 

De bovengenoemde cijfers zijn deze geregistreerd door de VVG. Tal van golfclubs organiseerden zelf extra initiaties, jeugdacties, bedrijvendagen, … waardoor de werkelijke cijfers nog hoger liggen. 

De VVG wist met deze initiatieven en de bijhorende media-aandacht talrijke niet-golfers warm te maken om zelf eens te ervaren wat d? Sport van het jaar juist inhoud. Maar het is nog lang niet gedaan met onder meer de 'Word Golfer-actie' in september, het 'Wereldkampioenschap Golf voor Scholen' in oktober alsook de tweede reeks bijscholingen 'Golf op School'.

Kortom, de actie mist zijn effect niet en kunnen wij na een half jaar al spreken van een erg geslaagde Sport van het jaar-campagne!

Wist je trouwens dat Minister Philippe Muyters recent te kennen gaf dat 'Het Sport Vlaanderenconcept Sporttak in de Kijker helpt bij de sportpromotie in Vlaanderen. 'Onder meer dankzij deze actie is de golfsport in 2013 een waar succesverhaal'. Tevens maakte hij bekend dat de Wintersporten ons zullen opvolgen als 'Sporttak in de Kijker 2014'.