Thumbnail pagina

Jeugdsportfonds 2013

Jeugdsportfonds opnieuw voor 4 jaar erkend

Na een positief advies van de beoordelingscommissie werd het jeugdsportproject opnieuw goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Sport. De VVG is dus erg trots de komende 4 jaar opnieuw haar tanden te kunnen zetten in dit project, waarvan het subsidiebedrag voor 2013 gelijkaardig is aan dat van 2012.

Het jeugdsportfonds is een VVG-project in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen met als doel de golfclubs te helpen hun jeugdwerking te optimaliseren en een evenwichtig jeugdbeleidsplan te kunnen uitwerken. Elke golfclub die aangesloten is bij de VVG kan deelnemen. Indien het jeugdbeleid van een club voldoet aan bepaalde criteria maakt ze bovendien aanspraak op het Birdie- of Eagle-kwaliteitslabel.

‘Birdie’ is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde normen wat betreft een “kindvriendelijke club”. Om dit label te behalen moet de club voldoen aan bepaalde voorwaarden, gestaafd door een recreatief jeugdbeleidsplan.

‘Eagle’ is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde normen wat betreft een “topjeugd club”. Om dit label te behalen moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden, gestaafd door een competitief jeugdbeleidsplan.

Jeugdsportfonds 2013-2016

Voor de komende periode 2013-2016 waren een aantal bijsturingen nodig als stimulans voor de clubs alsook om alle Vlaamse golfclubs de mogelijkheid te geven subsidies te verkrijgen voor hun geleverde inspanningen binnen de jeugdwerking. Er werd een nieuwe olympiade en een vernieuwd jeugdsportproject “VVG Jeugd Golf” in het leven geroepen.

Allereerst dienen de clubs bij deelname geen instapdossier meer in te dienen waardoor de clubs minder administratieve last verkrijgen.

Vervolgens bestaat het reglement uit verschillende criteria waaraan een puntensysteem verbonden is. De behaalde punten per club geven aan hoe het subsidiebedrag verdeeld zal worden. Dit brengt met zich mee dat het totale subsidiebedrag zowel onder de grote als de kleine clubs verdeeld wordt en dit onder een groter aantal clubs in Vlaanderen. Hierdoor zal het totaal aantal bereikte jeugdleden toenemen. Bovendien zullen de clubs automatisch zicht krijgen op het totaal aantal behaalde punten en zullen de criteria via een bewijsdossier verantwoord moeten worden.

Ten slotte bestaat het reglement naast criteria ook uit normen. Deze zijn belangrijk voor de toekenning van het Birdie- en/of Eagle-label. Deze labels staan los van de financiële ondersteuning die de clubs via het puntensysteem toegekend krijgen voor hun gevoerde jeugdbeleid in de club. Ook hier moet een club aan de hand van een bewijsdossier kunnen aantonen dat ze voldoet aan de vooropgestelde normen.

Klik hier voor het reglementen 2013

Het Jeugdsportfonds 2013 verdeelde 77.684€ over 28 clubs. Hiervan behaalden 8 clubs het Birdie- en 2 clubs het Eagle label.

Club Birdie Eagle
Beveren G.C. X
Brabantse Golf X
Cleydael G.C. X
Ieper Open Golf X
Keerbergen G.C. X X
Rinkven G.C. X X
Westgolf X
Winge G. & C.C. X