Thumbnail pagina

Jeugdsportfonds 2014

Klik hier voor meer info & reglement Jeugdsportfonds 2014
Klik hier voor het aanvraagformulier 2014

VVG steunt 31 clubs in hun jeugdbeleid

Voor dit jaar is de VVG tevreden met het aantal clubs dat een dossier indiende en ziet ze een duidelijke positieve invloed wat betreft de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs. De golfclubs zijn actief bezig met hun jeugdbeleid en spenderen meer tijd en moeite om deze te verbeteren op kwalitatief vlak.

Een totaalbedrag van 82.376€ kon bijgevolg verdeeld worden onder 31 clubs die een aanvraag indienden.

Hiervan behaalden 9 clubs het Birdie label en één club het Eagle label. De VVG levert erg veel inspanningen om dit fonds jaarlijks gevuld te krijgen, dit a.d.h.v. zowel subsidies als een eigen bijdrage.

“De VVG is tevreden met het aantal ingediende dossiers maar ziet het aantal behaalde labels stagneren”

Wel stellen we ook vast dat het aantal clubs dat een label behaalt, stagneert, en dat de clubs over het algemeen struikelen over drie punten: de golfpro’s van de betreffende clubs dienen voldoende opleidingen te volgen, het aantal jeugdspelers dat deelneemt aan wedstrijden moet hoog genoeg zijn alsook het aantal scholenevenementen. Wij raden de clubs dan ook aan de welomlijnde criteria aan het begin van het seizoen te bekijken en de moeilijke punten tijdig aan te pakken.

Op die manier denken én hopen we meer labels te kunnen uitreiken in 2015. De doelstelling van het jeugdsportfonds is namelijk: de kwaliteit verhogen van het jeugdbeleid met het oog op kwantitatieve resultaten. Dit in de vorm van meer jeugdspelertjes alsook meer deelname aan competitie.

Kortom: we zien een verbetering wat betreft de kwaliteit binnen het jeugdbeleid van de clubs, maar wat betreft de kwantiteit blijven de clubs een beetje achter. Hopelijk verbetert dit in de toekomst en kunnen we een verhoging waarnemen van het aantal jeugdspelertjes in Vlaanderen.

Het Birdie label werd behaald door:

Keerbergen G.C.
Waregem Golf
Ternesse G.&C.C.
Damme G.&C.C.
Winge G.&C.C.
Westgolf
Beveren G.C.
Ieper Open GolfKampenhout G.C.

Het Eagle label werd uitgereikt aan Keerbergen G.C.

Hieronder zie je de uitreiking van de labels aan de clubs. Van boven naar onder: G.C. Kampenhout, Keerbergen G.C., Waregem Golf, Damme G.&C.C., Westgolf, Winge G.&C.C., Ternesse G.&C.C. Daarnaast behaalde ook G.C. Beveren het Birdie label.